К2-103462

   
    Підготовка соціальних працівників / соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки молоді [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2003 р. , м.Черкаси / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького ; [Заг. ред.: А.Й.Капська, С.П.Архипова]. - Черкаси : ЧНУ, 2003. - 247 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISBN 9666-7986-63-2 : 12.00 грн.
ББК Ч46я43 + У272я43
Рубрики: Соціальна педагогіка--збірники
   Социальная педагогика--сборники

   Соціальна робота--збірники

   Социальная работа--сборникиДоп.точки доступа:
Капська, Алла Йосипівна \ред.\; Архипова, Світлана Петрівна \ред.\; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)

К2-107486

    Архипова, Світлана Петрівна.
    Основи акмеології [Текст] : навч. посіб. / С. П. Архипова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ, 2004. - 118 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 966-7986-76-4 : 4.00 грн.
ББК Ю937я73
Рубрики: Особистість--психологічний аспект--навчальні видання
   Личность--психологический аспект--учебные изданияДоп.точки доступа:
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)

В1-21943

   
    Соціальна педагогіка [Текст] : завдання для здійснення контролю і оцінки знань студ. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. : С. П. Архипова, Г. Я. Майборода]. - Черкаси : ЧНУ, 2003. - 40 с. - ISBN 966-798661-6 : 2.00 грн.
ББК Ч46
Рубрики: Соціальна педагогіка
   Социальная педагогикаДоп.точки доступа:
Архипова, Світлана Петрівна \уклад.\; Майборода, Г.Я. \уклад.\; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)

К2-128022

   
    Тренінг самопізнання [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького ; [уклад.: С. П. Архипова]. - Черкаси : ЧНУ, 2007. - 80 с. : іл. - 3.00 грн.
ББК Ю952.2
Рубрики: Особистість--самопізнання--тренінги
   Личность--самопознание--тренингиДоп.точки доступа:
Архипова, Світлана Петрівна \уклад.\; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)

К2-142247

    Архипова, Світлана Петрівна.
    Основи акмеології [Текст] : навч. посіб. / С. П. Архипова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ, 2009. - 128 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-353-145-8 : 12.00 грн.
ББК Ч30в
Рубрики: Основы акмеологии--учебные издания
   Основи акмеології--навчальні виданняДоп.точки доступа:
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1)
Свободны: підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1)

К2-151389

   
    Основи соціально-педагогічних досліджень [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [авт.-уклад.] : С. П. Архипова. - Черкаси : ЧНУ, 2011. - 239 с. - Бібліогр. : с. 208-212 (63 назви). - 18.00 грн.
ББК Ч30е.я73
Рубрики: Соціально-педагогічні дослідження--Навчальні видання
   Социально-педагогические исследования--Учебные изданияДоп.точки доступа:
Архипова, Світлана Петрівна \авт.-уклад.\; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Свободны: фонд кабінету бібліотекознавства (1)

К2-158980

   
    Організація самостійної роботи студентів із підготовки до державних екзаменів і захисту випускних робіт [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. зі спец. "Соц. педагогіка" / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки ; [авт.-уклад. : С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник]. - Черкаси : ЧНУ, 2012. - 200 с. : табл. - Бібліогр. : с. 131-133 (27 назв) та в тексті. - ISBN 978-966-353-250-9 : 24.00 грн.
ББК Ч448.252.45
Рубрики: Студенты--Подготовка к государственным экзаменам
   Студенти--Підготовка до державних екзаменів

   Випускні роботи--Захист у вищих навчальних закладах

   Выпускные работы--Защита в высших учебных заведенияхДоп.точки доступа:
Архипова, Світлана Петрівна \авт.-уклад.\; Майборода, Г. Я. \авт.-уклад.\; Тютюнник, Ольга Вікторівна \авт.-уклад.\; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)

М1-14470

    Архипова, Світлана Петрівна.
    Соціальна педагогіка [Текст] : метод. рек. для підгот. до лаб. занять / С. П. Архипова, Л. І. Смеречак ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ, 2013. - 88 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці розд. - 5.00 грн.
ББК Ч46.1я73
Рубрики: Соціальна педагогіка--Навчальні видання
   Социальная педагогика--Учебные изданияДоп.точки доступа:
Смеречак, Леся Іванівна; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)

Ав-211065

    Архипова, Світлана Петрівна.
    Теоретико-методичні основи освіти соціально незахищених категорій дорослих [Текст] : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / С. П. Архипова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [б. и.], 2017. - 40 с.
22.03.17.
ББК Ч43 + Ч30.1
Рубрики: Освіта дорослих
   Образование взрослыхДоп.точки доступа:
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)

К5-26045

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького.

    Вісник Черкаського університету [Текст] : [наук. журн.] / [редкол. : Гнезділова К. М. (відп. ред.) та ін.]. - Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 1997 - . - (Педагогічні науки).
   № 18. 2016. - 2016. - 149 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - 52.00 грн.
    Содержание:
Архипова, Світлана Петрівна. Освіта соціальнонезахищених категорій дорослих: проблеми та перспективи розвитку / Світлана Петрівна Архипова. - С .3-10
Дуброва, Оксана Миколаївна. Формування позитивної мотивації до навчання шляхом застосування інтерактивних методів (на матеріалі англійської мови) / Оксана Миколаївна Дуброва. - С .51--58
Кондратенко, Тетяна Володимирівна. Підготовка учителів до викладання економіки у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах профільного навчання / Тетяна Володимирівна Кондратенко. - С .73-80
Некоз, Ірина Веніамінівна. Підготовка і проведення екскурсій як одна з дієвих форм навчання студентів іноземній мові / Ірина Веніамінівна Некоз. - С .93-98
Пєнов, Вадим Васильович. Використання історичного досвіду розвитку валеологічної освіти на Півдні України (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) в сучасній освітній практиці / Вадим Васильович Пєнов. - С .108-114
Сокол, Мар'яна Олегівна. Періодизація понятійного апарату в історії розвитку педагогічної науки / Мар'яна Олегівна Сокол. - С .114-120
Терещенко, Світлана Анатоліївна. Особливості становлення педагогічної освіти в Україні (1917-1933 рр.) / Світлана Анатоліївна Терещенко. - С .130-137
ББК Ч30я54
Рубрики: Педагогічні науки--Продовжувані видання
   Педагогические науки--Продолжающиеся изданияДоп.точки доступа:
Гнезділова, Кіра Миколаївна \ред.\; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Экземпляры всего: 1
Издание хранится в: фонд основного книгосховища (1)
Свободны: фонд основного книгосховища (1)