ІН2-20838

    Sandel, Michael J..
    The case against perfection [Text] : ethics in the age of genetic engineering / Michael J. Sandel. - Cambridge (Mass.) ; London : The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2007. - X, 162 p. - ISBN 13: 978-0-674-01927-0. - ISBN 10: 0-674-01927-X (у паліт.) : 125.00 грн.
ББК Е041.10 + Ю751.5
Рубрики: Генна інженерія
   Генная инженерия

   Біотехнології--Этичний аспект

   Биотехнологии--Этический аспект


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)