К2-200969

    Половинчак, Юлія Миколаївна.
    Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 371 с. : іл. - Бібліогр.: с. 303-341. - ISBN 978-966-02-8383-1 : 40.00 грн., 83.80 грн.
ББК Ч231
Рубрики: Ідентичність українська--Трансформація у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі
   Идентичность украинская--Трансформация в современной информационно-коммуникационной средеДод.точки доступу:
Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Примірників всього: 3
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (2)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (2)