021.7:004.774
Б 90


    Булахова, Галина.
    Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі [Текст] / Г. Булахова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - Вип. 46: Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності : завдання, напрями, продукти, технології . - С. 313-328
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетях

   Facebook, соціальна мережа

   Facebook, социальная сеть

   Імідж бібліотек

   Имидж библиотек


Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)