Ав-220288

    Іщенко, Вікторія Сергіївна.
    Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 01 / Іщенко Вікторія Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Старобільськ : [б. в.], 2018. - 20 с.
10.01.19
УДК
Рубрики: Документознавство--Фахівці
   Документоведение--Специалисты

   Інформаційна діяльність--Фахівці--Підготовка

   Информационная деятельность--Специалисты--Профессиональная подготовка


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
"Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка", державний заклад
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)