Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (1766)Періодичні видання (831)Електронний каталог Німецького читального залу у Харкові (115)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (36)Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова (14)База даних "Харківщина" (95)Бібліотечна журналістика (7)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201907$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 9
Показані документи с 1 за 9
1.
02(477)”2011/2015”
И 89


   
    Історія бібліотечної справи і бібліографії в Україні [Електронний ресурс] // Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України за 2011–2015 роки / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Електрон. дані. - Київ, 2019. - Розд. VІ. - С. 226–275. - Бібліогр. наприкінці розд.
УДК
Рубрики: Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка--Науково-дослідна робота, 2011-2015 рр.
   Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко--Научно-исследовательская работа, 2011-2015 гг.

Анотація: Згадується погляди Л. В. Глазунової щодо персонологічних досліджень у галузі бібліографознавства. Проаналізовано результати досліджень ХДНБ. Зазначено, що оригінальним підходом вирізнялося дослідження, виконане науково-дослідним відділом бібліотекознавства і бібліографознавства (з 2014 р. – Кабінет бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної) ХДНБ, у центрі уваги якого – вивчення досвіду музейних і меморіальних форм роботи наукових бібліотек України та зарубіжних країн. Проаналізовано результати інших досліджень ХДНБ: регіональних «Становлення нової культури читання у Російській імперії другої половини XІX–початку XX ст. (на матеріалах Харківської губернії)», «Історія бібліотек Ізюмського повіту у 1850-ті–1920-ті рр.» та локального «Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (2011–2015 рр.), в якому взяли участь усі структурні підрозділи закладу. Зазначено, що Кабінетом бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної ХДНБ ініційовано міжнародний проект «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» з нагоди 125-річчя бібліотечної діяльності та 145-річчя від дня народження видатної діячки бібліотечної справи. Охарактеризовано практичні результати впровадження досліджень. Згадується серія видань «Краєзнавці Слобожанщини», яку видає ХДНБ.

Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Хавкина, Любовь Борисовна (1871-1949) \о нем\

Знайти схожі

2.
02(477)”2011/2015”
К 53


   
    Книгознавство та історія книги [Електронний ресурс] // Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України за 2011–2015 роки / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Електрон. дані. - Київ, 2019. - Розд. VІІ. - С. 276–300. - Бібліогр. наприкінці розд.
УДК
Рубрики: Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка--Науково-дослідна робота, 2011-2015 рр.
   Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко--Научно-исследовательская работа, 2011-2015 гг.

Анотація: Згадується локальне прикладне дослідження «Колекції пам’яток друку та писемності у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія формування, характеристика складу».

Перейти: Повний текст

Знайти схожі

3.
016:929]:02-051Рябченко(477.54-25)
Х 69


    Ходарєва, Юліана Владиславівна.
    На варті бібліотечної теорії та практики: до 95-річчя від дня народження М. Д. Рябченка [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Микола Дем'янович Рябченко (до 95-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2019. - С. 58-59. - Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945de118f8f04ca (да