Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Бібліотечна журналістика - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (2335)Періодичні видання (711)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (24)Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова (54)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (11)База даних "Харківщина" (296)Метабібліографія Харківщини (5)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>DP=201902$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
К2-195945

   
    Соціальні медіа для бібліотек : середовище, ресурс, сервіс [Текст] : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовт. 2017 р. / Харків. нац. мед. ун-т. Наук. б-ка ; [редкол.: І. В. Киричок та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 99 с. : іл. - Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf (дата звернення: 25.07.2018). - Бібліогр. наприкінці ст. - 38.00 грн.
    Зміст:
Бак, О. В. Аналіз соціальних мереж із погляду найбільшої ефективності для просування бібліотеки в Інтернеті / О. В. Бак. - С .3-8
Бараннік, С. С. Використання соціальних медіа та мультимедійних технологій для репрезинтації літературного клубу бібліотеки ВНЗ / С. С. Бараннік. - С .9-15
Вірютіна, К. М. Бібліотечні спільноти у Facebook як інструмент організації комунікаційного простору бібліотекаря / К. М. Вірютіна. - С .15-19
Вороніна, Р. В. Соціальні медіа та професійна комунікативна культура бібліотекаря: загальні питання взаємодії / Р. В. Вороніна. - С .19-27
Глазунова, Л. В. Видове різноманіття нотаток у Facebook: досвід українських бібліотек / Л. В. Глазунова. - С .27-30
Дегтярь, К. А. Практическое использование ресурсов библиотеки высшего учебного заведения: взгляд медицинского студенчества / К. А. Дегтярь. - С .30-32
Каїді, В. В. Основні паттерни використання соціальних мереж інформаційними центрами та бібліотеками: закордонний досвід / В. В. Каїді, С. В. Ярмак. - С .33-38
Карнаух, І. А. PR-кампанія з онлайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка / І. А. Карнаух. - С .39-45
Киричок, І. В. Веб-опитування студентів-медиків щодо користування соціальними мережами / І. В. Киричок, О. А. Русанова, К. М. Тесленко. - С .46-55
Лазоренко, І. М. Потенціал використання соціальної мережі Facebook бібліотеками вищих навчальних закладів України / І. М. Лазоренко. - С .56-63
Левченко, Е. В. Правила формирования контента для продвижения библиотеки университета в социальных сетях / Е. В. Левченко, А. А. Золотухин. - С .63-68
Павленко, Т. Б. Соціальні медіа у професійному розвитку бібліотечного фахівця / Т. Б. Павленко. - С .68-73
Сахарова, М. П. Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова / М. П. Сахарова. - С .74-79
Соцков, О. В. Бібліотеки у соціальних мережах: особливості та кроки ефективного просування / О. В. Соцков. - С .79-84
Тіщенко, А. А. Нетикет - тренд сучасного бібліотекаря-нетизянина / А. А. Тіщенко. - С .85-90
Хитик, В. І. Соціальні медіа як інструмент бібліотечного інтернет-маркетингу / В. І. Хитик. - С .90-93
Шакирова, О. Библиотека в Instagram: почему бы и нет? / О. Шакирова. - С .93-97
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Web-журналістика
   Библиотечная журналистика--Web-журналистика

   Медіа-бібліотека--Соціальні мережі--Сервіс

   Медиа-библиотека--Социальные сети--Сервис


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Киричок, І. В. \ред.\; Харківський національний медичний університет. Наукова бібліотека
Примірників всього: 2
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)