Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Бібліотечна журналістика - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (2485)Періодичні видання (706)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (41)Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова (16)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (22)База даних "Харківщина" (125)Фонд електронних документів (4)Метабібліографія Харківщини (10)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201903$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 6
Показані документи с 1 за 6
1.
021.7:004.774
Б 90


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)

    Булахова, Галина Іванівна.
    Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook [Текст] / Г. І. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. - Київ, 2016. - Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. - С. 331-345. - Електрон. аналог: URL: http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=NP&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2016_43_23 (дата звернення: 11.03.2019)
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки--Реклама--Соціальні мережі

   Библиотеки--Реклама--Социальные сети

Анотація: У статті зроблено аналіз найбільш поширенихі форм роботи, які присутні в іміджевих стратегіях бібліотек. Наведено приклади рекламних стратегій просування продуктів і послуг бібліотек в електронному середовищі.

Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Попик, Володимир Іванович \ред.\; Горовий, Валерій Микитович \ред.\; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ); Національна академія наук України(Київ)Асоціація бібліотек України(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

2.
021.7:004.774
Н 34


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)

    Волковинська, В.
    Наукова установа у соціальних медіа (на прикладі сторінок Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у соцмережах) [Текст] / В. Волковинська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. - Київ : НБУВ, 2016. - Вип. 44. - С. 62-67. - Електрон. аналог: URL: http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=NP&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2016_44_8 (дата звернення: 11.03.2019)
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах--Аналіз активності

   Библиотеки в социальных сетях--Анализ аткивности

Анотація: Зроблено аналіз активності сторінки бібліотечної установи у соцмережі за допомогою побудови матриці зв’язків між сторінками у певній визначеній групі.

Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Попик, Володимир Іванович \ред.\; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ)Асоціація бібліотек України(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

3.
021.7:004.774
Р 69


    Романуха, З.
    Університетські бібліотеки України в соціальних мережах [Текст] / З. Романуха // Бібл. вісн. - 2014. - С. 12-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетях

   Бібліотеки вищих навчальних закладів

   Библиотеки высших учебных заведенийЗнайти схожі

4.
021.7:004.774
Т 19


    Тарасенко, Н. В.
    Бібліотеки в соціальних мережах: до питання стандартів діяльності [Текст] / Н. В. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - С. 218-220 . - ISBN 978-966-02-8016-8
УДК
Рубрики: Бібліотеки в соціальних мережах
   Библиотеки в социальных сетяхДод.точки доступу:
Попик, Володимир Іванович \ред.\; Національна академія наук України(Київ)Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

5.
02:050
К 72


    Костилєва, С. О.
    "Вісник Книжкової палати" як засіб наукової комунікації в царині пресознавства [Електронний ресурс] / С. О. Костилєва // Сторінки історії : зб. наук. пр. - Електрон. дані. - Київ, 2018
УДК
Рубрики: Бібліотекознавство--Фахові видання
   Библиотековедение--Профессиональные издания

Анотація: У статті проведено джерелознавчий аналіз фахового видання «Вісник Книжкової палати» за 2014–2018 рр. Уточнено типологію видання як синтетичного (науково-теоретичного, науково-практичного, методичного), визначено авторський склад часопису, який складається з представників наукової спільноти різних інституцій та різних регіонів України, а також читацьку аудиторію журналу.

Перейти: Повний текст

Знайти схожі

6.
021.7:070.1(734)
К 71


. "Бібліотек@ : від ідеальної до ефективної", Львівський міжнародний бібліотечний форум (8 ; 2017 ; Львів)

    Косачова, Ольга Олександрівна.
    Бібліотечна журналістика США на захисті прав людини: контент-аналіз онлайн-новин [Електронний ресурс] / О. О. Косачова // VIII Львівський міжнародний бібліотечний форум "Бібліотек@ : від ідеальної до ефективної" : зб. матеріалів [форуму], 13-16 верес. 2017 р. / Укр. бібл. асоц. - Київ : УБА, 2017. - С. 63-67 . - ISBN 978-966-97569-9-2
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--США
   Библиотечная журналистика--СШАДод.точки доступу:
Пашкова, Валентина Степанівна \ред.\; Українська бібліотечна асоціація(Київ)"Бібліотек@ : від ідеальної до ефективної", Львівський міжнародний бібліотечний форум(8 ; 2017 ; Львів)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)