Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Бібліотечна журналістика - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (1723)Періодичні видання (575)Електронний каталог Німецького читального залу у Харкові (19)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (51)Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова (17)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (30)База даних "Харківщина" (132)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201906$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 6
Показані документи с 1 за 6
1.
К2-201567

   
    Корпоративний блог як сучасний спосіб реклами й модифікації іміджу бібліотеки [Текст] : [для студентів спец. бібліотекознавство, менеджмент, комп'ютер. технології, дизайн ВНЗ та співробітників б-к] / Басов В. Є. [та ін.] ; Одес. держ. акад. зв'язку ім. О. В. Попова. - Одеса : ТЕС, 2018. - 103 с. : іл. - Бібліогр.: с. 98-103. - ISBN 978-617-7711-17-8 : 57.00 грн.
УДК
Рубрики: Бібліотеки--Рекламно-інформаційна компанія--Навчальні видання
   Библиотеки--Рекламно-информационная кампания--Учебные издания

   Бібліотечний блог--Навчальні видання

   Библиотечный блог--Учебные издания

   Бібліотечна журналістика

   Библиотечная журналистика


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
Басов, Віктор Євгенович; Ботушанська, О. Ф.; Жимолостнова, Вероніка Вікторівна; Ямроз, Л. С.; Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Знайти схожі

2.
021.7:004.774
С 69


    Соцков, Олег Володимирович.
    Instagram addiction: використовуємо! [Текст] / О. В. Соцков // Бібліотеки і суспільство : рух у часі та просторі : матеріали III наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / Харків. нац. мед. ун-т. Наук. б-ка. - Харків : ХНМУ, 2018. - С. 99-100. - Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/22311/1/Internet-conf_2018.pdf(дата звернення: 20.06.2019).
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах--Instagram

   Библиотеки в социальных сетях--Instagram


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Киричок, І. В. \ред.\; Харківський національний медичний університет
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

3.
021.7:004.774
Т 11


    Тіщенко, Антоніна Анатоліївна.
    Керівництво іміджем засобами комунікації на пабліках бібліотек м. Харкова [Текст] / А. А. Тіщенко // Бібліотеки і суспільство : рух у часі та просторі : матеріали III наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / Харків. нац. мед. ун-т. Наук. б-ка. - Харків : ХНМУ, 2018. - С. 101-105. - Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/22311/1/Internet-conf_2018.pdf(дата звернення: 20.06.2019).
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетях


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Киричок, І. В. \ред.\; Харківський національний медичний університет
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

4.
021.7:004.774
С 87


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)

    Струнгар, Валерія Валеріївна.
    Інформаційно-комунікаційна модель бібліотечного представництва в соціальних медіа [Текст] / В. В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2018. - Вип. 49: Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. - С. 295-305. - Електрон. аналог: URL: http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=np&P21DBN=np&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670113%2F2018%2F49 (дата звернення: 20.06.2019)
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетях


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Попик, Володимир Іванович \ред.\; Горовой, Владимир Анисимович \ред.\; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ); Національна академія наук України(Київ)Асоціація бібліотек України(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

5.
021.7:004.774
Н 33


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)

    Натаров, Олег.
    Використання академічними бібліотеками соціальних мереж як платформи для наукової комунікації (на прикладі предстваництв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у Facebook) [Текст] / О. Натаров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2018. - Вип. 49: Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. - С. 306-329. - Електрон. аналог: URL: http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=np&P21DBN=np&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670113%2F2018%2F49 (дата звернення: 20.06.2019)
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах--Facebook

   Библиотеки в социальных сетях--Facebook


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Попик, Володимир Іванович \ред.\; Горовой, Владимир Анисимович \ред.\; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ); Національна академія наук України(Київ)Асоціація бібліотек України(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

6.
021.7:004.774
Т 19


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)

    Тарасенко, Наталія.
    Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід [Текст] / Н. Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2018. - Вип. 49: Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. - С. 330-342. - Електрон. аналог: URL: http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=np&P21DBN=np&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670113%2F2018%2F49 (дата звернення: 20.06.2019)
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетях


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Попик, Володимир Іванович \ред.\; Горовой, Владимир Анисимович \ред.\; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ); Національна академія наук України(Київ)Асоціація бібліотек України(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)