Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (2335)Періодичні видання (711)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (24)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (11)База даних "Харківщина" (296)Бібліотечна журналістика (1)Метабібліографія Харківщини (5)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201902$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 54
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-54 
1.
Ав-220288

    Іщенко, Вікторія Сергіївна.
    Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 01 / Іщенко Вікторія Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Старобільськ : [б. в.], 2018. - 20 с.
10.01.19
УДК
Рубрики: Документознавство--Фахівці
   Документоведение--Специалисты

   Інформаційна діяльність--Фахівці--Підготовка

   Информационная деятельность--Специалисты--Профессиональная подготовка


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
"Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка", державний заклад
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Знайти схожі

2.
К2-199593

   
    Культурологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку [Текст] = Cultural studies and social communications : innovation strategies of development : матеріали міжнар. наук. конф. (22-23 листоп. 2018 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. - Харків : ХДАК, 2018. - 361 с. : іл., табл. - 125.00 грн.
    Зміст:
Куликова, О. М. Сторітеллінг: комунікативний та освітній потенціал / О. М. Куликова. - С .6-7
Сошніков, А. О. Процес наукового комплектування матеріалів з історії Харківської державної академії культури / А. О. Сошніков. - С .74-75
Калініченко, В. В. До питання про роль музею в туристичній діяльності / В. В. Калініченко. - С .75-77
Тортика, М. В. Музей как феномен: восприятие музейной среды украинскими подростками среднего школьного возраста / М. В. Тортика. - С .77-79
Ряполов, В. М. Комунікація між замовниками та підрядниками на великомасштабному будівництві в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст.: проблема музеєфікації / В. М. Ряполов. - С .80-83
Фененко, А. О. Віртуальна експозиція як комуникативний канал у рамках процесу віртуальної музеалізації / А. О. Фененко. - С .83-85
Білоус, П. М. Використання новітніх технологій у процесі музеєфікації Верхньосалтівського археологічного комплексу VІІ-Х ст. крізь призму світового досвіду / П. М. Білоус. - С .85-86
Лисенко, Р. О. Просування музейних послуг в Instagram на прикладі Меджибізького заповідника / Р. О. Лисенко. - С .89-90
Лузан, А. М. Майстер-клас у контексті системи музейних комунікацій / А. М. Лузан. - С .90-92
Масленникова, М. Д. Новітні музейні технології на прикладі музеїв Європи / М. Д. Масленникова. - С .94-95
Шостакова, К. А. Каким должен быть современный музей? / К. А. Шостакова. - С .95-97
Максимовська, Н. О. Соціально-педагогічна діяльність у закладах культури / Н. О. Максимовська. - С .118-120
Кушнаренко, Н. М. Біографічні та просопографічні дослідження в бібліотекознавстві (до 100-річчя з дня нвродження Є. П. Тамма) / Н. М. Кушнаренко, В. В. Сєдих. - С .137-141
Соляник, А. А. Нормативний зміст фахової підготовки доктора філософії зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / А. А. Соляник. - С .141-144
Сищенко, С. В. Інноваційні технології навчання фахівців інформаційно-бібліотечного профілю / С. В. Сищенко. - С .144-146
Коржик, Н. А. "Жива" дитяча книга: сучасний формат / Н. А. Коржик. - С .146-147
Косачова, О. О. Образ книги в ігровому кінематографі / О. О. Косачова. - С .147-149
Назаровець, М. А. Підтримка наукової комунікації за допомогою цифрових інструментів в університетських бібліотеках / М. А. Назаровець. - С .149-151
Ян, Чен. Ресурсний потенціал бібліотек у розбудові цифрової економіки / Чен Ян. - С .151-152
Міщанин, Н. М. Стан корпоративної співпраці освітянських бібліотек України / Н. М. Міщанин. - С .152-154
Колоскова, Г. В. Електронні колекції документів як складова бібліотечно-інформаційного потенціалу Дніпра / Г. В. Колоскова. - С .154-156
Пристай, Г. І. Новаційний формат викладання навчальної дисципліни "Газетно-журнальне виробництво" / Г. І. Пристай. - С .156-158
Ломтєва, В. Р. Наукова діяльність Є. П. Тамма в бібліометричному вимірі / В. Р. Ломтєва. - С .158-161
Асеев, Г. Г. Инфокоммуникации в информационных системах и технологиях / Г. Г. Асеев. - С .162-166
Ярута, В. О. Перспективи викладання курсу "Електронні таблиці та бази даних" / В. О. Ярута, Т. Г. Білова. - С .175-176
УДК
Рубрики: