Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (2910)Періодичні видання (750)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (75)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (50)База даних "Харківщина" (237)Бібліотечна журналістика (5)Фонд електронних документів (1)Метабібліографія Харківщини (10)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201904$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5
1.
Ав-221088

    Горова, Світлана Валеріївна.
    Глобальна інформатизація і розвиток бібліотечної сфери у формуванні особи інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.03, 27 / Горова Світлана Валеріївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2018. - 36 с.
20.03.19.
УДК
Рубрики: Бібліотечна сфера--Глобальна інформатизація
   Библиотечная сфера--Глобальная информатизация


Утримувачі документа:
ХДНБ
Б-ка ХДАК

Дод.точки доступу:
Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Знайти схожі

2.
К4-27678

    Сенченко, Микола Іванович.
    Книжкова палата України : 100 років системних та інноваційних трансформацій. 1919-2018 [Текст] / Сенченко Микола Іванович. - Київ : Книжкова палата України, 2019. - 200 с. : іл. - ISBN 978-966-647-210-9 (у паліт.) : 80.00 грн.
УДК
Рубрики: Книжкова палата України--Історія, 1919-2018
   Книжная палата Украины--История, 1919-2018

   Книжкова палата України--Структура

   Книжная палата Украины--Структура

   Видавнича діяльність

   Издательская деятельность


Утримувачі документа:
ХДНБ
НТБ НТУ "ХПІ"
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Знайти схожі

3.
К3-64670

   
    Микола Тимофійович Картель [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка ; [ред., уклад. В. В. Лобанов]. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Академперіодика, 2018. - 207 с., [9] арк. іл. - (Біобібліографія вчених України). - Імен покажч.: с. 186-206. - ISBN 978-966-360-374-2 : 45.00 грн.
УДК
Рубрики: Біобібліографія--Біобібліографічні покажчики
   Биобиблиография--Биобиблиографические указатели

   Вчені в галузі фізичної хімії

   Ученые в области физической химии


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
Лобанов, Віктор Васильович \ред., уклад.\; Національна академія наук України (Київ)Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

4.
К2-201087

    Дисертації з фонду Харківської наукової медичної бібліотеки [Текст] : бібліогр. покажч. / Харків. наук. мед. б-ка ; [уклад.: І. О. Бражник, О. І. Мікуліна, Л. П. Беззубець]. - Харків : Федорко М. Ю., 2018 - .
   Вип. 1 : 1775-1869 рр. - 2018. - 73 с. : іл. - Імен. покажч.: с. 63-66. - 45.00 грн.
УДК
Рубрики: Харківська наукова медична бібліотека, 1775-1869--Бібліографічні видання
   Харьковская научная медицинская библиотека, 1775-1869--Библиографические издания


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
Бражник, І. О. \уклад.\; Мікуліна, Ольга Іванівна \уклад.\; Беззубець, Людмила Павлівна \уклад.\; Харківська наукова медична бібліотека
Примірників всього: 2
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (2)
Вільні: фонд основного книгосховища (2)
Знайти схожі

5.
К2-201078

   
    Інформаційне право в медіа сфері [Текст] : конспект лекцій для студентів денної і заоч. форми навч. / Л. В. Перевалова, О. В. Гаєвая, Г. М. Гаряєва та ін. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2018. - 164 с. - Бібліогр.: с. 158-162. - ISBN 978-617-7722-83-9 : 40.00 грн.
УДК
Рубрики: Інформаційне право--Медіа сфера--Навчальні видання
   Информационное право--Медиа сфера--Учебные издания


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
Перевалова, Людмила Вікторівна; Гаєвая, Олександра Валентинівна; Гаряєва, Ганна Михайлівна; "Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)