Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (2574)Періодичні видання (660)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (94)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (27)База даних "Харківщина" (183)Бібліотечна журналістика (2)Фонд електронних документів (6)Метабібліографія Харківщини (10)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201905$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 10
Показані документи с 1 за 10
1.
К2-200966

    Термінологія документознавства та суміжних галузей знань [Текст] : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр., Каф. держ. упр. ; [редкол.: М. М. Поплавський (голова) та ін.]. - Київ : Четверта хвиля, 2007 - .
   Вип. 3. - 2009. - 183 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISBN 978-966-529-184-8 : 30.00 грн.
    Зміст:
Антоненко, Ірина. Новий зміст старих понять (термінологія науки про документ у цифрову епоху) / Ірина Антоненко. - С .9-12
Грінберг, Лариса. До проблеми стандартизації діловодної термінології / Лариса Грінберг. - С .23-27
Нестерович, Юрий. Концепция и классификация продуктов деятельности с закрепленной информацией / Юрий Нестерович. - С .28-39
Плешкевич, Евгений. Соотношение понятий "жанр" и "вид" документа / Евгений Плешкевич. - С .40-48
Сілкова, Галина. Інформаційний документ в терміносистемі документознавства / Галина Сілкова. - С .49-57
Швецова-Водка, Галина. Склад сучасної терміносистеми документознавства / Галина Швецова-Водка. - С .68-75
Бабенко, Жанна. До уніфікації термінології інформаційної діяльності / Жанна Бабенко. - С .76-81
Беспянська, Галина. До історії поняттєвого розмежування термінів "офіційний документ" та "службовий документ" / Галина Беспянська. - С .82-94
Зозуля, Світлана. До проблеми функціонування термінолексики архівної справи / Світлана Зозуля. - С .95-102
Костенко, Марина. Інформаційни ресурси з проблем культури та мистецтва як об'єкт термінологічних розвідок / Марина Костенко. - С .113-119
Промська, Олександра. Метабібліографічна база даних і покажчик баз даних: термінологічні питання / Олександра Промська. - С .120-125
Остапчук, Юлія. Довідково-бібліографічний чи довідково-пошуковий апарат: до визначення головного інструмента бібліографічної діяльності бібліотеки / Юлія Остапчук. - С .126-139
Трачук, Людмила. Електронна бібліографічна продукція: питання класифікації / Людмила Трачук. - С .154-166
Шатрова, Марина. Аналіз документного потоку образотворчих документів України 1996-2005 рр. / Марина Шатрова. - С .167-179
УДК
ББК Ч 231.31я43 + Ч 736.203
Рубрики: Документознавство--Термінології--Збірники
   Документоведение--Терминологии--Сборники

   Бібліотечна термінологія

   Библиотечная терминология

   Архівознавство--Термінологія

   Архивоведение--ТерминологияДод.точки доступу:
Поплавський, Михайло Михайлович \ред.\; Київський національний університет культури і мистецтв. Інститут державного управління і права
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Знайти схожі

2.
К2-200969

    Половинчак, Юлія Миколаївна.
    Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 371 с. : іл. - Бібліогр.: с. 303-341. - ISBN 978-966-02-8383-1 : 40.00 грн.
УДК
ББК Ч231
Рубрики: Ідентичність українська--Трансформація у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі
   Идентичность украинская--Трансформация в современной информационно-коммуникационной среде

   Інформаційне суспільство--Інформаційний простір

   Информационное общество--Информационное прос