Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (1766)Періодичні видання (831)Електронний каталог Німецького читального залу у Харкові (115)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (36)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (9)База даних "Харківщина" (95)Бібліотечна журналістика (7)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201907$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 14
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-14 
1.
К2-202093

    Духовність особистості : методологія, теорія і практика [Текст] : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, НДІ духов. розвитку людини, Каф. ЮНЕСКО, "Духов.-культур. цінності виховання та освіти" ; [редкол. Шевченко Г. П. (голов. ред.) та ін.]. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2004 - .
   Вип. 5 (86). - 2018. - 267 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - 72.00 грн.
    Зміст:
Філіпчук, Н. О. Український і зарубіжний досвід діяльності музейних інституцій: культуротворчі і націєзберігаючі засади / Н. О. Філіпчук. - С .224-234
УДК
Рубрики: Духовність особистості--Продовжувані видання
   Духовность личности--Продолжающиеся издания

   Музеєзнавство

   Музееведение


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
Шевченко, Галина Павлівна \ред.\; Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля(Луганськ). Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

2.
К4-28096

    Сумський історико-архівний журнал [Текст] : наук.-журн. з історії та архівознавства України / Сум. держ. ун-т; [редкол.: О. Г. Бажан и др.]. - Суми : СумДУ, 20- - .
   № 31. - 2018. - 71 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - 64.00 грн.
    Зміст:
Бездрабко, В. В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи / В. В. Бездрабко. - С .5-17
Бондар, О. М. Походження та типологія оборонних дворів на Чернігівщині / О. М. Бондар. - С .18-24
Антонюк, Я. М. Протидія служби безпеки господарсько-фінансовим зловживанням в підпіллі ОУН та УПА / Я. М. Антонюк. - С .25-39
Принь, М. О. ВУАН у проекті "Шефство громадськості Київщини над Сталінщиною" (1929-1932): за матеріалами місцевої преси / М. О. Принь. - С .39-55
Гончаренко, А. В. США та колоніальне питання в міжнародних відносинах: 1918-1921 рр. / А. В. Гончаренко. - С .56-65
УДК
Рубрики: Україна--Історія--Продовжувані видання
   Украина--История--Продолжающиеся издания

   Архівна справа--Україна--Продовжувані видання

   Архивное дело--Украина--Продолжающиеся издания


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
Бажан, О. Г. \ред.\; Сумський державний університет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

3.
К2-162398

   
    Державна підтримка видавничої справи : досвід, проблеми, перспективи [Текст] : [монографія] / [О. В. Мельников [та ін.]] ; за ред. В. М. Сеньківського та А. М. Штангрета. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 129 с. - Бібліогр.: с. 76-83. - ISBN 978-611-01-1183-6 (у паліт.) : 50.00 грн.
УДК
ББК У26(4УКР)153.2
Рубрики: Видавнича справа--Бюджетне фінансування
   Издательское дело--Бюджетное финансирование

   Українська книга

   Украинская книга


Утримувачі документа:
ХДНБ

Дод.точки доступу:
Мельников, О. В.; Сеньківський, Всеволод Миколайович; Штангрет, Андрій Михайлович; Ратушняк, Юрій Володимирович; Сеньківський, Всеволод Миколайович \ред.\; Штангрет, Андрій Михайлович \ред.\
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Знайти с