Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Електронний каталог - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Биотехнологии<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 52
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-52 
1.
К2-92160

    "Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій", всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю (4 ; 2002 ; Дніпродзержинськ).
    IV Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю "Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій", 22-25 жовтня 2002 р., Дніпродзержинськ [Текст] : зб. тез доп. / Дніпродзерж. держ. техн. ун-т [та ін.] ; [редкол. : Огурцов А. П. (голов. ред.) та ін.]. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2002. - 304 с. : іл. - У надзаг. також : Нац. техн. ун-т (Харк. політехн. ін-т), Ін-т пробл. природокористування та екол. НАН України, Придніпр. наук. центр НАН України. - Текст : укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISBN 966-7316-80-7 : 9.00 грн.
ББК Ж164я431 + Е081я431
Рубрики: Біотехнології--Збірники
   Биотехнологии--Сборники

   Екологія--Збірники

   Экология--СборникиДод.точки доступу:
Огурцов, Анатолій Павлович \ред.\
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

2.
К3-47466

    Егорова, Татьяна Алексеевна.
    Основы биотехнологии [Текст] : [Учеб.пособие для студентов вузов по спец. "Биология"] / Т.А.Егорова, С.М.Клунова, Е.А.Живухина. - Москва : Академия, 2003. - 208 с : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.205-206. - ISBN 5-7695-1022-6 (в пер.) : 21.06 грн., 13.70 грн.
ББК Ж164я73-1
Рубрики: Биотехнологии--учебные издания
   Біотехнології--навчальні виданняДод.точки доступу:
Клунова, Светлана Михайловна; Живухина, Елена Александровна
Примірників всього: 2
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (2)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

3.
К2-108880

    Бирюков, Валентин Васильевич.
    Основы промышленной биотехнологии [Текст] : [Учеб. пособие для вузов по специальностям "Охрана окружающей среды и рацион. использование природ. ресурсов" и "Машины и аппараты хим. пр-в] / В.В.Бирюков. - М. : КолосС : Химия, 2004. - 295 с. - (Для высшей школы). - Библиогр.: с. 295. - ISBN 5-9532-0231-8 (в пер.). - ISBN 5-98109-008-1 : 72.50 грн.
ББК Ж16я73
Рубрики: Биотехнологии--Учебные издания
   Біотехнології--Навчальні видання


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

4.
К2-113133

   
    Биотехнология : введение в специальность [Текст] / Г. С. Башура, В.В. Россихин, Ю. А. Кошелев и др. - Бийск : Б. и., 2004. - 240 с. - Библиогр.: с. 231-234. - (в пер.) : 7.00 грн.
ББК Ж16
Рубрики: Биотехнологии
   БіотехнологіїДод.точки доступу:
Башура, Г. С.; Россихин, В.В.; Кошелев, Ю. А.
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

5.
К2-113551

    Промышленная биотехнология [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / [В. И. Чуешов, И. А. Егоров, Е. А. Рубан и др.]; Нац. фармацевт. ун-т. - Х. : Золотые страницы, [2004] - 2004.
   Ч. 2. - 2004. - 111 с. : ил. - На тит. л. авт. не указаны. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 966-615-186-3. - ISBN 966-8494-59-8 : 6.00 грн.
ББК Ж16я73
Рубрики: Биотехнологии--учебные издания
   Біотехнології--навчальні виданняДод.точки доступу:
Егоров И. А.; Рубан Е. А.; Чуешов, Владислав Иванович; Национальный фармацевтический университет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

6.
М1-9226

   
    Методи контролю в біотехнологічних виробництвах [] : метод. вказівки до вивч. дисципліни та виконання контрол. роботи для студ. спец. 7.092901 "Пром. біотехнологія" напряму 0929 "Біотехнологія" заоч. форми навчання / Нац. ун-т харч. технологій ; [Уклад.: М.М. Гавриленко, М.М. Антонюк]. - К. : НУХТ, 2003. - 14 с. - Бібліогр.: с. 13-14 (16 назв). - 1.00 грн.
ББК Ж16я73
Рубрики: Біотехнології--навчальні видання
   Биотехнологии--учебные изданияДод.точки доступу:
Гавриленко, Михайло Миколайович \уклад.\; Антонюк, Марія Миколаївна \уклад.\; Національний університет харчових технологій (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

7.
М1-9249

   
    Екологічна біотехнологія [] : метод. вказівки до вивч. дисціплини та підготов. реф. для студ. спец. 6.070800 "Екологія та охорона навколиш. середовища" ден. форми навчання / Нац. ун-т харч. технологій ; [Уклад.: Л.В. Левандовський та ін.]. - К. : НУХТ, 2004. - 12 с., включ. обкл. - Бібліогр.: с. 11-12. - 1.00 грн.
ББК Б1я73 + Ж164я73
Рубрики: Охорона природи--Навчальні видання
   Охрана природы--Учебные издания

   Біотехнології--Навчальні видання

   Биотехнологии--Учебные изданияДод.точки доступу:
Левандовський, Леонід Вікторович \уклад.\; Національний університет харчових технологій (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

8.
К2-118587

    Огурцов, Александр Николаевич.
    Механизмы мембранных процессов [Текст] : учеб.-метод. пособие по курсу " Биол. мембраны " для студ. спец. 7.092901 " Пром. биотехнология " заоч. обучения / [А.Н. Огурцов] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" . - Х. : НТУ "ХПИ", 2006. - 139 с : ил. - Авт. указан на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 132-134 (30 назв.). - 7.00 грн.
ББК Е051.13я73 + Ж16я73
Рубрики: Биологические мембраны--учебные издания
   Біологічні мембрани--навчальні видання

   Биотехнологии--учебные издания

   Біотехнології--навчальні виданняДод.точки доступу:
"Харьковский политехнический институт", национальный технический университет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

9.
К2-121228

    Карпов, Олександр Вікторович.
    Біоінженерія [Текст] : конспект лекцій для студ. ... ден. та заоч. форм навчання / О.В. Карпов ; Нац. ун-т харч. технологій. - К. : НУХТ, 2005. - 109 с. : іл. - Бібліогр.: с. 109 (13 назв.). - 7.00 грн.
ББК Е041.10я73-2 + Ж164я73
Рубрики: Генна інженерія--навчальні видання
   Генная инженерия--учебные издания

   Біотехнології--навчальні видання

   Биотехнологии--учебные изданияДод.точки доступу:
Національний університет харчових технологій (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

10.
К2-121862

   
    Биотехнология [Текст] : введение в науку будущего / [авт.-сост. : В. В. Россихин]. - Х. : Колорит, 2005. - 285 с. : ил., табл. - Библиогр. : с. 279-283. - ISBN 966-8536-09-6 : 22.00 грн., 18.00 грн.
ББК Е087.1 + Ж16
Рубрики: Биотехнологии
   БіотехнологіїДод.точки доступу:
Россихин, Василий Вячеславович \авт.-сост.\
Примірників всього: 2
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1), підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1), підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1)
Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-52 
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)