Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Електронний каталог - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство : каталог ХДНБ (1)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (1)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Генная инженерия<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Показані документи с 1 за 9
1.
К5-8751

    Щелкунов, Сергей Николаевич.
    Генетическая инженерия [Текст] : [Учеб. пособие для вузов] / С.Н.Щелкунов. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2004. - 496 с., [4] л. ил. : ил. - Библиогр. в конце глав.- Предм. указ.: с. 491-496. - ISBN 5-94087-098-8 (в пер.) : 165.60 грн.
ББК Е041.10я73
Рубрики: Генная инженерия--учебные издания
   Генна інженерія--навчальні видання


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд інформаційно -бібліографічного відділу (1)
Вільні: фонд інформаційно -бібліографічного відділу (1)
Знайти схожі

2.
К2-109219

   
    Теоретические и практические аспекты использования биотехнологии и генной инженерии [Текст] : [Учеб. пособие для вузов / Г.В. Максимов, В.Н. Василенко, В.Г. Максимов, А.Г. Максимов]. - М. : Вузовская книга, 2004. - 206 с : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Загл. обл.: Использование биотехнологии и генной инженерии. - Библиогр.: с.197-204. - ISBN 5-9502-0062-4 : 47.59 грн.
ББК Е041.10я43 + П00я73
Рубрики: Генна інженерія--Навчальні видання
   Генная инженерия--Учебные издания

   Біотехнологія сільськогосподарська--Навчальні видання

   Биотехнология сельскохозяйственная--Учебные изданияДод.точки доступу:
Максимов, Геннадий Васильевич; Василенко, Вячеслав Николаевич; Максимов, Василий Геннадьевич; Максимов, Александр Геннадьевич
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

3.
К3-53446

    Воронина , Лариса Николаевна.
    Основы биохимической инженерии [Текст] : [Учеб. пособие для вузов] / Л.Н. Воронина , Н.А. Шоно, А.Л. Загайко ; Нац. фармац. ун-т. - Х. : НФАУ : Золотые страницы, 2004. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 222 (12 назв.). - ISBN 966-614-187-1 (в пер.). - ISBN 966-8494-31-8 : 17.00 грн.
ББК Е041.10я73 + Е072.534я73 + Р266.9
Рубрики: Генная инженерия--учебные издания
   Генна інженерія--навчальні видання

   Ферменты иммобилизованные--учебные издания

   Ферменти імобілізовані--навчальні видання

   Моноклональные антитела--учебные издания

   Моноклональні антитела--навчальні виданняДод.точки доступу:
Шоно, Нина Андреевна; Загайко, Андрій Леонідович; Национальный фармацевтический университет (Харьков)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

4.
К2-121228

    Карпов, Олександр Вікторович.
    Біоінженерія [Текст] : конспект лекцій для студ. ... ден. та заоч. форм навчання / О.В. Карпов ; Нац. ун-т харч. технологій. - К. : НУХТ, 2005. - 109 с. : іл. - Бібліогр.: с. 109 (13 назв.). - 7.00 грн.
ББК Е041.10я73-2 + Ж164я73
Рубрики: Генна інженерія--навчальні видання
   Генная инженерия--учебные издания

   Біотехнології--навчальні видання

   Биотехнологии--учебные изданияДод.точки доступу:
Національний університет харчових технологій (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

5.
К4-17955

    Мартиненко, Олена Іванівна.
    Методи молекулярної біотехнології [Текст] : лаб. практикум / О. І. Мартиненко ; за наук. ред. : Д. М. Говорун ; Нац. акад. наук України та ін. - Київ : Академперіодика, 2010. - 231 с. : іл. - У надзаг. також : Ін-т молекуляр. біології і генетики, Нац. ун-т харч. технологій, Ін-т високих технологій Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Бібліогр. наприкінці глав. - ISBN 978-966-360-133-5 (в опр.) : 39.00 грн.
ББК Е041.10я73-5
Рубрики: Біотехнологія молекулярна--навчальні видання
   Биотехнология молекулярная--учебные издания

   Генна інженерія--навчальні видання

   Генная инженерия--учебные изданияДод.точки доступу:
Говорун, Д. М. \ред.\; Національна академія наук України (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

6.
К2-162655

    Юлевич, Олена Іванівна.
    Біотехнологія [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Юлевич, С. І. Ковтун, М. І. Гиль ]; за ред. : М. І. Гиль. - Миколаїв : МДАУ, 2012. - 476 с. : іл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Імен покажч. : с.459-461. - Предм. покажч. : с.462-471. - Бібліогр. : с.472-476 (56 назв.). - ISBN 978-966-8205-85-9 (в опр.) : 30.00 грн.
ББК П531я73 + Ж16я73 + Е041.10я73
Рубрики: Генна інженерія в тваринництві--Навчальні видання
   Генная инженерия в животноводстве--Учебные издания

   Біотехнології--Навчальні видання

   Биотехнологии--Учебные издания

   Генна інженерія--Навчальні видання

   Генная инженерия--Учебные изданияДод.точки доступу:
Ковтун, Світлана Іванівна; Гиль, Михайло Іванович; Гиль, Михайло Іванович \ред.\
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

7.
К2-190318

    Сенченко, Микола Іванович.
    Продукти з ГМО вже в Україні. Неоголошений геноцид [Текст] / М. І. Сенченко. - Київ : Стебеляк, 2017. - 271 с. : іл. - (Четверта світова латентна війна). - ISBN 978-966-1635-41-7 (у паліт.) : 36.00 грн.
ББК Л80-9 + Е041.10
Рубрики: Продукти харчування--ГМО--Негативний вплив
   Продукты питания--ГМО--Негативное влияние

   Генна інженерія

   Генная инженерия


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

8.
К2-191705

    Пономарьов, Петро Хомович.
    Генетично модифіковані організми : трансгенні культури, ферментні препарати, харчові продукти [Текст] : монографія / П. Х. Пономарьов, Н. В. Притульська, І. В. Донцова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 207 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 194-199, 206. - Алф.-предм. покажч. : С. 207. - ISBN 978-966-629-805-1 (у паліт.) : 30.00 грн.
ББК Л80-9 + Е041.10
Рубрики: Генетично модифіковані організми--Харчові продукти--Поводження
   Генетически модифицированные организмы--Пищевые продукты--Обращение--Украина

   Генна інженерія

   Генная инженерияДод.точки доступу:
Притульська, Наталія Володимирівна; Донцова, Інна Вікторівна; Київський національний торговельно-економічний університет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

9.
ІН2-20838

    Sandel, Michael J..
    The case against perfection [Text] : ethics in the age of genetic engineering / Michael J. Sandel. - Cambridge (Mass.) ; London : The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2007. - X, 162 p. - ISBN 13: 978-0-674-01927-0. - ISBN 10: 0-674-01927-X (у паліт.) : 125.00 грн.
ББК Е041.10 + Ю751.5
Рубрики: Генна інженерія
   Генная инженерия

   Біотехнології--Этичний аспект

   Биотехнологии--Этический аспект


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)