Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Електронний каталог - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Сбыт продукции -- управление<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-13 
1.
К2-94869

    Стюарт, Грант.
    Эффективное управление сбытом [Текст] : как сделать ваш отд. сбыта лучшим : [пер. с англ.] / Грант Стюарт. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2002. - 176 с. : ил. - (Мудрые решения) (Эффективность). - На корешке : Британский бестселлер V. - Предм. указ. : с. 171-176. - ISBN 966-95810-4-4 : 27.08 грн.
ББК У290-592
Рубрики: Сбыт продукции--управление
   Збут продукції--управління


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

2.
К2-95334

    Линтон, Йен.
    30 минут для подготовки коммерческого письма [Текст] : [Пер. с англ.] / Йен Линтон. - Москва : Лори, 2001. - 80 с. - ISBN 5-85582-096-3 : 4.20 грн.
ББК У290-592-21
Рубрики: Сбыт продукции--управление
   Збут продукції--управління


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

3.
К2-95940

    Стюарт, Грант.
    Ефективне управління збутом [Текст] : як зробити ваш від. збуту найкращим : [пер. з англ.] / Грант Стюарт. - Дніпропетровськ : Баланс-клуб, 2002. - 174 с. : табл. - (Мудрі рішення) (Ефективність). - На корінці : Британський бестселер. 1. - Предм. покажч. : с. 169-174. - ISBN 966-95810-4-4 : 41.09 грн.
ББК У290-592-21
Рубрики: Збут продукції--управління
   Сбыт продукции--управление


Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

4.
Ав-121887

    Кривещенко, Вікторія Віталіївна.
    Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В.В.Кривещенко ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : [б. в.], 2003. - 17 с. - Б. ц.
22.12.03
ББК У290-592-21
Рубрики: Збут продукції--управління
   Сбыт продукции--управлениеДод.точки доступу:
Київський національний економічний університет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

5.
Ав-122856

    Проволоцька, Олена Миколаївна.
    Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / О.М.Проволоцька ; Укр. акад. зовніш. торгівлі. - К. : [б. в.], 2003. - 20 с. - Б. ц.
12.02.04
ББК У290-592-21 + У30(4УКР)0-592
Рубрики: Збут продукції--Управління
   Сбыт продукции--УправлениеДод.точки доступу:
Українська академія зовнішньої торгівлі (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

6.
К3-51008

    Баркан, Давид Иосифович.
    Управление сбытом [Текст] : учеб. пособие / Д.И.Баркан ; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. менеджмента. - СПб. : СПбГУ, 2003. - 343 c. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 342-343 (28 назв.). - ISBN 5-288-03322-6 : 50.98 грн.
ББК У290-592-21я73
Рубрики: Сбыт продукции--управление
   Збут продукції--управлінняДод.точки доступу:
Санкт-Петербургский государственный университет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1)
Вільні: підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1)
Знайти схожі

7.
К2-105971

    Щербак, Валерія Генадіївна.
    Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / В.Г.Щербак ; Харк. держ. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2004. - 175 с : табл. - Бібліогр.: с. 175( 25 назв). - ISBN 966-8515-02-1 : 16.00 грн.
ББК У290-592-21я73
Рубрики: Збут продукції--управління--навчальні видання
   Сбыт продукции--управление--учебные издания

   Продукція--розподіл--маркетингова політика--навчальні видання

   Продукция--распределение--маркетинговая политика--учебные изданияДод.точки доступу:
Харківський державний економічний університет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

8.
К3-52092

    Лукич, Радмило М.
    Управление отделом продаж [Текст] : Инструменты эффектив. менеджера / Радмило Лукич. - М. : Добрая книга, 2004. - 329 с : ил. - ISBN 5-98124-028-8 (в пер.) : 331.27 грн.
ББК У290-592-21
Рубрики: Сбыт продукции--управление
   Збут продукції--управління

   Отдел продаж--управление

   Відділ продажів--управління


Примірників всього: 2
Видання зберігается у: підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1), фонд основного книгосховища (1)
Вільні: підсобний фонд відділу обслуговування користувачів (1), фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

9.
Ав-133978

    Біленький, Олексій Юрійович.
    Стратегічне управління збутом на підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / О.Ю.Біленький ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк : [б. в.], 2005. - 18 с. - Б. ц.
2.12.05
ББК У290-592-21
Рубрики: Збут продукції--управління
   Сбыт продукции--управлениеДод.точки доступу:
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

10.
Ав-135043

    Рожко, Віктор Іванович.
    Обгрунтування обсягів збуту та політики розподілу споживчих товарів [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В.І.Рожко ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : [б. в.], 2006. - 20 с. - Б. ц.
16.02.06.
ББК У290-592-21
Рубрики: Збут продукції--управління
   Сбыт продукции--управлениеДод.точки доступу:
Харківський національний економічний університет
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

 1-10    11-13 
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)