Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Електронний каталог - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова (6)Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство : каталог ХДНБ (3)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (2)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>A=Половинчак, Юлія Миколаївна$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5
1.
Ав-142731

    Половинчак, Юлія Миколаївна.
    Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю.М.Половинчак ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : [б. в.], 2007. - 23 с. - Б. ц.
24.05.07
ББК Т3(4УКР)52-56
Рубрики: Національне питання--Історія--Україна, Кінець ХІХ - початок ХХ ст.
   Национальный вопрос--История--Украина, Конец ХІХ - начало ХХ вв.

   "Киевлянин", газета--Боротьба з українством, Кінець ХІХ - початок ХХ ст.

   "Киевлянин", газета--Борьба с украинством, Конец ХІХ - начало ХХ вв.Дод.точки доступу:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

2.
К2-133924

    Половинчак, Юлія Миколаївна.
    Газета "Киевлянин" і українство : досвід національної самоідентифікації [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2008. - 217 с. : іл. - Бібліогр. : с. 181-216. - ISBN 978-966-02-4786-4 : 7.00 грн., 23.80 грн.
ББК Ч612.4(4УКР)711
Рубрики: Газети --Україна
   Газеты --Украина

   "Киевлянин", газетаДод.точки доступу:
Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Примірників всього: 2
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (2)
Вільні: фонд основного книгосховища (2)
Знайти схожі

3.
К4-24340

   
    Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] : [монографія] / [В. Горовий, О. Онищенко, Ю. Половинчак та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 295 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-02-7736-6 : 42.00 грн., 77.34 грн.
ББК Х849(4УКР)04 + Ч237.1 + Ц013.1
Рубрики: Захист інформації
   Защита информации

   Інформаційна безпека--Україна

   Информационная безопасность--Украина

   Інформаційні війни

   Информационные войныДод.точки доступу:
Горовий, Валерій Микитович; Онищенко, Олексій Семенович; Половинчак, Юлія Миколаївна; Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Примірників всього: 3
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (2)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (2)
Знайти схожі

4.
К2-200969

    Половинчак, Юлія Миколаївна.
    Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 371 с. : іл. - Бібліогр.: с. 303-341. - ISBN 978-966-02-8383-1 : 40.00 грн., 83.80 грн.
ББК Ч231
Рубрики: Ідентичність українська--Трансформація у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі
   Идентичность украинская--Трансформация в современной информационно-коммуникационной средеДод.точки доступу:
Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Примірників всього: 3
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (2)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (2)
Знайти схожі

5.
К4-28138

   
    Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий, М. Б. Закіров, Ю. М. Половинчак та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. - 276 с. - Бібліогр. : с.245-276. - ISBN 978-966-02-8869-0 : 70.00 грн.
УДК
Рубрики: Соціальні комунікації--Інформаційний вплив
   Социальные коммуникации--Информационное влияние

   Бібліотечна діяльність--Інформаційний вплив

   Библиотечная деятельность--Информационное влияниеДод.точки доступу:
Горовий, Валерій Микитович; Закіров, Марат Борисович; Половинчак, Юлія Миколаївна; Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)