Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Бібліотечна журналістика - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (2)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Библиотечная журналистика -- Web-журналистика<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Показані документи с 1 за 3
1.
Ч 730.04
Н 19


    Назарьева, С. В.
    Webжурналистика в библиотеке [Электрон. ресурс] / С. В. Назарьева // Библио.net : сайт. - Электрон. текст. дан. - 2015
ББК Ч 730.04
Рубрики: Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста
   Всеукраинская школа библиотечного журналиста

   Библиотечная журналистика--Web-журналистика

   Бібліотечна журналістика--Web-журналістика

Анотація: Сегодня большое значение приобретает библиотечная web-журналистика как новое направление в библиотечной практике. Названы основные формы обучения библиотекарей. Отмечено, что несколько лет успешно работает всеукраинская школа библиотечного журналиста на базе Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко, организованной по инициативе Министерства культуры Украины, Харьковского отделения УБА и программы «Библиомост».

Перейти: Полный текст

Знайти схожі

2.
021.7:004.774
Н 19


    Назарьева, С. В.
    Webжурналистика в библиотеке [Текст] / С. В. Назарьева // Библиотеки Мариуполя: оценивая прошлое, видеть будущее : материалы 4-й город. науч.-практ. конф., 29 окт. 2015 г., г. Мариуполь / ГВУЗ «ПГТУ». - Мариуполь, 2015. - С. 31-39. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. аналог: URL: http://91.250.23.215:8080/jspui/bitstream/123456789/154/1/mat_gor_konf_2015_PDTU_031-039.pdf (дата обращения: 22.03.2018)
УДК
ББК Ч 730.04
Рубрики: Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста
   Всеукраинская школа библиотечного журналиста

   Библиотечная журналистика--Web-журналистика

   Бібліотечна журналістика--Web-журналістика

Анотація: Зазначено, що кілька років успішно працює Перша всеукраїнська школа бібліотечного журналіста на базі ХДНБ ім. В. Г. Короленка, організованої з ініціативи Міністерства культури України, Харківського відділення УБА та програми «Бібліоміст».

Перейти: Полный текст

Знайти схожі

3.
К2-195945

   
    Соціальні медіа для бібліотек : середовище, ресурс, сервіс [Текст] : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовт. 2017 р. / Харків. нац. мед. ун-т. Наук. б-ка ; [редкол.: І. В. Киричок та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 99 с. : іл. - Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf (дата звернення: 25.07.2018). - Бібліогр. наприкінці ст. - 38.00 грн.
    Зміст:
Бак, О. В. Аналіз соціальних мереж із погляду найбільшої ефективності для просування бібліотеки в Інтернеті / О. В. Бак. - С .3-8
Бараннік, С. С. Використання соціальних медіа та мультимедійних технологій для репрезинтації літературного клубу бібліотеки ВНЗ / С. С. Бараннік. - С .9-15
Вірютіна, К. М. Бібліотечні спільноти у Facebook як інструмент організації комунікаційного простору бібліотекаря / К. М. Вірютіна. - С .15-19
Вороніна, Р. В. Соціальні медіа та професійна комунікативна культура бібліотекаря: загальні питання взаємодії / Р. В. Вороніна. - С .19-27
Глазунова, Л. В. Видове різноманіття нотаток у Facebook: досвід українських бібліотек / Л. В. Глазунова. - С .27-30
Дегтярь, К. А. Практическое использование ресурсов библиотеки высшего учебного заведения: взгляд медицинского студенчества / К. А. Дегтярь. - С .30-32
Каїді, В. В. Основні паттерни використання соціальних мереж інформаційними центрами та бібліотеками: закордонний досвід / В. В. Каїді, С. В. Ярмак. - С .33-38
Карнаух, І. А. PR-кампанія з онлайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка / І. А. Карнаух. - С .39-45
Киричок, І. В. Веб-опитування студентів-медиків щодо користування соціальними мережами / І. В. Киричок, О. А. Русанова, К. М. Тесленко. - С .46-55
Лазоренко, І. М. Потенціал використання соціальної мережі Facebook бібліотеками вищих навчальних закладів України / І. М. Лазоренко. - С .56-63
Левченко, Е. В. Правила формирования контента для продвижения библиотеки университета в социальных сетях / Е. В. Левченко, А. А. Золотухин. - С .63-68
Павленко, Т. Б. Соціальні медіа у професійному розвитку бібліотечного фахівця / Т. Б. Павленко. - С .68-73
Сахарова, М. П. Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова / М. П. Сахарова. - С .74-79
Соцков, О. В. Бібліотеки у соціальних мережах: особливості та кроки ефективного просування / О. В. Соцков. - С .79-84
Тіщенко, А. А. Нетикет - тренд сучасного бібліотекаря-нетизянина / А. А. Тіщенко. - С .85-90
Хитик, В. І. Соціальні медіа як інструмент бібліотечного інтернет-маркетингу / В. І. Хитик. - С .90-93
Шакирова, О. Библиотека в Instagram: почему бы и нет? / О. Шакирова. - С .93-97
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Web-журналістика
   Библиотечная журналистика--Web-журналистика

   Медіа-бібліотека--Соціальні мережі--Сервіс

   Медиа-библиотека--Социальные сети--Сервис


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Киричок, І. В. \ред.\; Харківський національний медичний університет. Наукова бібліотека
Примірників всього: 2
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1), фонд основного книгосховища (1)
Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)