Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Бібліотечна журналістика - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Социальные сети -- Библиотечные блоги<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Показані документи с 1 за 8
1.
Ч 730.04
М 15


    Макеєва, І. І.
    Бібліотечний блог як інструмент інтернет-комунікації [Текст] / І. І. Макеєва // Бібліотеки і суспільство : рух у часі та просторі : матеріали II наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 24-31 жовт. 2016 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. - Харків : ХНМУ, 2016. - С. 88-92. - Бібліогр. : с. 91-92
ББК Ч 730.04 + Ч 231.37
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Бібліотечні блоги
   Библиотечная журналистика--Библиотечные блоги

   Соціальні мережі--Бібліотечні блоги

   Социальные сети--Библиотечные блогиДод.точки доступу:
Киричок, Ірина Василівна \ред.\; Харківський національний медичний університет. Наукова бібліотека. Ювілейна конференція
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

2.
Ч 231.37
М 15


    Боровик, О. Б.
    Бібліотека як флагман академії в інтернет-просторі [Текст] / О. Б. Боровик, О. В. Бак // Бібліотеки і суспільство : рух у часі та просторі : матеріали II наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 24-31 жовт. 2016 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. - Харків : ХНМУ, 2016. - С. 34-39. - Бібліогр. : с. 38-39
ББК Ч 231.37 + Ч 730.04
Рубрики: Соціальні мережі--Бібліотечні блоги
   Социальные сети--Библиотечные блоги

Анотація: Розглянуто функції бібліотеки в соціальних мережах.Обгрунтовано використання е-медіа в роботі сучасної бібліотеки.


Дод.точки доступу:
Киричок, Ірина Василівна \ред.\; Бак, О. В.; Харківський національний медичний університет. Наукова бібліотека. Ювілейна конференція
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

3.
021.7:004.774
Т 16


    Талалаєвська, М.
    Блоги публічних бібліотек України [Текст] / М. Талалаєвська // Бібл. планета. - 2016. - № 3. - С. 19-23. - Електрон. аналог: URL: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf (дата звернення: 30.01.2019)
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Соціальні мережі--Бібліотечні блоги

   Социальные сети--Библиотечные блоги


Перейти: Повний текст

Знайти схожі

4.
021.7:004.774
Ж 12


    Жаборовська, Н.
    Блог як інноваційний шлях до надання електронно-бібліотечних послуг у публічних бібліотеках України [Текст] / Н. Жаборовська // Бібл. планета. - 2015. - № 3. - С. 22-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Соціальні мережі--Бібліотечні блоги

   Социальные сети--Библиотечные блогиЗнайти схожі

5.
021.7:004.774
П 75


    Пригорницька, Оксана.
    Бібліотечний блог як засіб комунікації бібліотеки та користувача [Текст] / О. Пригорницька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014. - Вип. 39. - С. 298-305
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Соціальні мережі--Бібліотечні блоги

   Социальные сети--Библиотечные блоги


Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

6.
021.7:004.774
Г 80


    Грет, М. Я.
    Блоги у системі бібліотечних інновацій [Текст] / М. Я. Грет // Бібліотека XXI століття : перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. - Київ : КНУКіМ, 2015. - С. 98-100
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Соціальні мережі--Бібліотечні блоги

   Социальные сети--Библиотечные блогиДод.точки доступу:
Бачинська, Надія Анатоліївна \уклад.\; Винокурова, Світлана Геннадіївна \уклад.\; Горбань, Юрій Іванович \уклад.\; Київський національний університет культури і мистецтв
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

7.
021.7:004.774
Г 80


    Грет, Максим.
    Реклама бібліотек у блогах [Текст] / М. Грет // Бібл. вісн. - 2015. - № 1. - С. 52-57
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Соціальні мережі--Бібліотечні блоги

   Социальные сети--Библиотечные блогиЗнайти схожі

8.
021.7:004.774
Ж 12


    Жабін, Андрій.
    Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках [Текст] / А. Жабін // Бібл. вісн. - 2017. - № 4. - С. 13-19
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Соціальні мережі--Бібліотечні блоги

   Социальные сети--Библиотечные блоги

   Facebook, соціальна мережа

   Facebook, социальная сеть

Анотація: В статті йдеться мова про використання найбільш популярних соціальних медіа в бібліотеках. Наведено порівняльну характеристику відеохостингів Facebook, YouTube, Instagram.


Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)