Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Бібліотечна журналістика - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (1)Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова (2)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>A=Струнгар, Валерія Валеріївна$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Показані документи с 1 за 4
1.
Ав-217365

    Струнгар, Валерія Валеріївна.
    Бібліотечна складова в системі суспільного використання соціальних медіа [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03, 27 / Струнгар Валерія Валеріївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2018. - 22 с.
25.06.18.
УДК
Рубрики: Бібліотека--Соціальні медіа
   Библиотека--Социальные медиа

   Соціальні комунікації

   Социальные коммуникации

   Соціальні мережі--Бібліотечна журналістика

   Социальные сети--Библиотечная журналистика


Утримувачі документа:
ХДНБ
Б-ка ХДАК

Дод.точки доступу:
Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Примірників всього: 1
Видання зберігается у: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Вільні: фонд кабінету бібліотекознавства (1)
Знайти схожі

2.
021.7:004.774
С 87


    Струнгар, Валерія Валеріївна.
    Шляхи підвищення ефективності використання бібліотекою соціальних медіа [Текст] / В. В. Струнгар // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листоп. 2018 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського та ін. . - Київ : НБУВ, 2018. - С. 305-310
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетяхДод.точки доступу:
Василенко, О. М. \ред.\; Національна академія наук України(Київ)Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

3.
021.7:004.774
С 87


    Струнгар, Валерія Валеріївна.
    Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа [Текст] / В. В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. - С. 488-500
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетях

   Facebook, соціальна мережа

   Facebook, социальная сеть


Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

4.
021.7:004.774
С 87


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)

    Струнгар, Валерія Валеріївна.
    Інформаційно-комунікаційна модель бібліотечного представництва в соціальних медіа [Текст] / В. В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2018. - Вип. 49: Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. - С. 295-305. - Електрон. аналог: URL: http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=np&P21DBN=np&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670113%2F2018%2F49 (дата звернення: 20.06.2019)
УДК
Рубрики: Бібліотечна журналістика--Соціальні мережі
   Библиотечная журналистика--Социальные сети

   Бібліотеки в соціальних мережах

   Библиотеки в социальных сетях


Перейти: Повний текст

Дод.точки доступу:
Попик, Володимир Іванович \ред.\; Горовой, Владимир Анисимович \ред.\; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського(Київ); Національна академія наук України(Київ)Асоціація бібліотек України(Київ)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)