Фонд електронних документів

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка здійснює роботу зі створення електронного фонду документів. Метою цієї діяльності є збереження видань, що становлять значну історико-культурну цінність, та покращення доступу до них. Оцифровування проводиться за такими напрямами: захисне оцифровування, оцифровування в рамках створення окремих тематичних проектів, оцифровування за запитами користувачів.

Критерії відбору видання для оцифровування: видання, що становлять історико-культурну цінність, видання, що мають підвищений читацький попит, видання, що перебувають у незадовільному фізичному стані, припинення терміну дії авторського права на документ.

До фонду електронних документів ХДНБ ім. В. Г. Короленка входять: оцифровані книги, журнали, газети з фонду бібліотеки; видання бібліотеки, електронні видання, що не мають друкованого аналогу у фонді бібліотеки; електронні видання краєзнавчої електронної бібліотеки;

Оцифровані видання із фонду ХДНБ

Для зручності роботи з інформацією була оцифрована значна частина матеріалів з фонду ХДНБ. Пропонуємо ознайомитися з новими надходженнями з числа відсканованих видань. Робота з деякими джерелами, зокрема з початку минулого століття, можлива лише в форматі сканів з огляду на їхній стан та вимоги до зберігання. Водночас, завдяки технічним можливостям сканування, вони стали доступними широкому колу читачів.

 

Нове

<a href='http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/2043.html'>Поповнення колекції електронних документів</a>

Поповнення колекції електронних документів

Театральный курьер. Журнал театра и искусства. Харьков, 1919.
Журнал «Театральный курьер» видавався Харківським бюро реклами в 1919 році. Велику частину цього видання, яке за зовнішн...
Докладніше »

 

<a href='http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1933.html'>Нові оцифровані видання</a>

Нові оцифровані видання

В рамках проекту «Культура України»
У IІ півріччі для електронної бібліотеки «Культура України» (координатор корпоративного проекту – Національна бібліотека...
Докладніше »

 

<a href='http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1935.html'>Нове оцифроване видання</a>

Нове оцифроване видання

Григорий Богослов. Беседы : слова.Рукопис. Б.м.,середина–половина XVI ст.
ХДНБ ім. В.Г. Короленка.
Фонд документних пам'яток, колекція рукописних книг.
Шифр 816 067, інв. № а 64 95...
Докладніше »

 

<a href='http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1741.html'>Поповнення фонду електронних документів</a>

Поповнення фонду електронних документів

Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1866, Кн. 1, 2, 3, 4
«Архів судової медицини та громадської гігієни» - журнал, що виходив у Санкт-Петербурзі в 1865-1871 році.

...
Докладніше »

 

<a href='http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1901.html'>Поповнення фонду електронних документів</a>

Поповнення фонду електронних документів

Olga Metchnikoff . Vie d'Elie Metchnikoff (1845-1916)
Біографія Іллі Мечникова.
Автор видання Мечникова (уродж. Белокопитова) Ольга Миколаївна.
1858 (Росія) - 1...
Докладніше »

 

<a href='http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1811.html'>Нові оцифровані видання</a>

Нові оцифровані видання

Пожарный
У вересні 1924 року почав виходити журнал «Пожарный».

Теми видання: послідовне посилення профілактичної р...
Докладніше »

 

Всі оцифровані видання із фонду ХДНБ

 

 

Електронні видання, що не мають друкованої версії у фонді ХДНБ

Видання, представлені у цьому розділі, подаровані ХДНБ ім. В. Г. Короленка та не мають друкованої версії у фонді. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам за подаровані книги.

   Корецький А. І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект

Розроблено науково-теоретичні та методичні основи визначення npіopитетів інноваційного розвитку національної економіки з використанням науко метричних засобів, офіційних статистичних даних щодо динаміки окремих складових науково-технічного потенціалу та результатів виконання прогнозно аналітичних досліджень.


Повний текст

   Князевич, Анна Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины

В монографии представлены результаты исследования теоретических и практических основ управления процессами формирования и функционирования инновационной инфраструктуры Украины. Предложено авторское определение социально–экономической категории «инновационная инфраструктура». Обоснована необходимость активизации
коммерческой заинтересованности в предоставлении сервисных услуг и взаимовыгодных рыночных отношений между субъектами инновационной инфраструктуры и бизнеса.
Разработана модель функционирования инновационной инфраструктуры как комплекса взаимосвязанных рынков обеспечивающих софтизацию и сервизацию инновационных процессов в экономике знаний. Аргументирована взаимосвязь основных рынков, действующих в составе инновационной инфраструктуры страны. Разработаны экономико-математические модели оптимального распределения ресурсов среди субъектов инновационной инфраструктуры.
Монография рассчитана на широкий круг читателей, в частности студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений экономического профиля, руководителей предприятий, учреждений и организаций.


Повний текст

   Лисенко, Вадим Андреевич Архитектура : хроноэволюция архитектурных форм, конструкций, материалов

В монографии рассматриваются основные этапы развития архитектуры и ее онтология в хроноэволюционном аспекте (до ХVII в.). Предлагаются пути перехода к научно-обоснованным методам приведения в логическую гармонию существующую периодизацию истории архитектуры, а также альтернативная гипотеза эволюционирования архитектурных форм, конструкций, материалов, технологий.
Основные разделы монографии докладывались и публиковались в материалах международных конференций и симпозиумов в России, Украине, Польше, Франции, Болгарии, Германии в рамках деятельности отечественных и международных организаций: ЮНЕСКО, ИКОМОС, Европа Ностра, ИККРОМ и др.
Монография прошла рецензирование у ведущих отечественных и зарубежных ученых и рекомендована к изданию Ученым советом Одесской государственной Академии Строительства и Архитектуры.


Повний текст

За допомогою електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г.Короленка

Ви можете за ключовими словами знайти необхідну інформацію у різних базах даних, що містять оцифровані видання з фондів бібліотеки

 

Бази даних, що містять оцифровані видання з фондів бібліотеки:

Електронний каталог
Фонд електронних документів

На допомогу активним користувачам фонду електронних документів

Шановні користувачі!
Для покращення роботи сформований список газет та журналів, оцифрованих у ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Перейти до списку

Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка

Нове

До сторінки »

 

Публікації працівників бібліотеки

Нове

До сторінки »

 

Електронні видання краєзнавчої електронної бібліотеки

Нове

До краєзнавчої електронної бібліотеки »