Фонд електронних документів : Книги

   Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору»

Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2015. – 288 с.


Збірник містить доповіді та повідомлення ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2014».

Висвітлено питання, розглянуті на пленарному засіданні конференції, першій секції, на тему «Цифровий контент бібліотек, архівів, музеїв у контексті інтеграції культурних і наукових надбань людства», та другій – «Документні пам’ятки у бібліотеках, архівах, музеях: регіональний цифровий вимір».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та інших працівників сфери соціальних комунікацій.


Повний текст

А

   «Ukr.Tech.Fest» : матеріали ІІ міжрегіональної виставки-конференції винахідницького мистецтва

«Ukr.Tech.Fest» : матеріали ІІ міжрегіон. вист.-конф. винахідн. мистецтва (Харків, 21–22 трав. 2015 р.) [Електронний ресурс] / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винахідників і раціоналізаторів України ; [уклад.: Г. В. Прохорова, І. В. Бондаренко]. – Харків, 2015. – 85 с.

   Автографи видатних митців у зібраннях Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка

Автографи видатних митців у зібраннях Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка [Комплекс]. Колекція О.Л. Сарани: факсиміле, біобібліогр. матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка упоряд. І.Я. Лосієвський. – Х.: ХЧМГУ, 2011.– 159 с. (Харківські колекції, вип.3)


Повний текст

   Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка

Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка [Электронный ресурс]: тексти, факсиміле, біобібліогр. матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка упоряд. І.Я. Лосієвський. – Х.:ХЧМГУ, 2008. – 324 с. (Серія «Харківські колекції» вип.1).


Повний текст

   Апостол

Апостол. Львів. тип. Івана Федрова, 15.02.1574


Сказание святаго Епифания апостола Кипрскаго о двунадесятх святых апостол


Повний текст

  Алчевская, Х. Д. Полгода из жизни воскресной школы

Алчевская, Х. Д. Полгода из жизни воскресной школы : (из запис. тетради учительницы воскрес. шк.) : (из журн. "Рус. шк." за 1895 г.) / [соч.] Х. Д. Алчевской. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1895. – 126 с.


Повний текст

  Александров В. Предание о храмовой иконе в церкви слободы Бугаевки Харьковской губ. Изюмского уезда

Александров В. Предание о храмовой иконе в церкви слободы Бугаевки Харьковской губ. Изюмского уезда : с прибавл. крат. сведений о самой Бугаевке / Вл. Александров. – Х. : унив. тип., 1876. – 26 с.


Повний текст

  Абрамов, Я. В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще

Абрамов, Я. В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я. В. Абрамов. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1890. – 56 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

Б

  Белов В.Д. А.К. Алчевский (1835-1901)

Белов, В. Д. А. К. Алчевский (1835-1901) [Электронный ресурс] / В. Д. Белов с предисл. Л. Ф. Снегирева. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 21,6 Мб). — М. : Печатня А. И. Снегиревой, 1903. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Загл. с экрана. — Тип файла: PDF.


Повний текст

   Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927)

Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927) [Електронний ресурс] / Н.-д. катедра історії укр. культури ім. акад. Дм. Багалія. — Х. : Держ. вид-во України, 1930. — (Науковий збірник катедри ч. 8).Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки / склала Бібліогр. коміс. Н.-д. катедри історії укр. культури ім. Дм. Багалія в Харкові р. 1929, 1930. — (Матеріали до української історичної бібліографії ч. 1).


Повний текст

   Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка

Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка / [Н. І. Полянська та ін. пер. англ. мовою: Г. М. Герасимова, В. А. Долбня, Л. І. Міллер]. — Ювіл. вид. — Х. : ІРІС, 2011. — 239 с. : іл., портр. — Бібліогр.: с. 235–238.


Повний текст

  Балика Д. Бібліотека в минулому

Балика Д. Бібліотека в минулому / Д. Балика. - Держ вид-во України, 1925. - 118 с.


Повний текст

   Бібліотечний збірник: Бібліографія на Україні

Бібліотечний збірник: Бібліографія на Україні. Ч.3 - Київ,1927. - 131с.


Повний текст

   Бібліотечний збірник: На науково-бібліотечному фронті УСРР

Бібліотечний збірник: На науково-бібліотечному фронті УСРР. Ч.2 - Київ,1927. - 136с.


Повний текст

   Бібліотечний збірник: Праці першої конференції наукових бібліотек УСРР

Бібліотечний збірник: Праці першої конференції наукових бібліотек УСРР. Ч.1 - Київ,1926. - 180с.


Повний текст

   Біблія

Біблія (на тит. арк..: Библія сиреч книгы Ветхаго та Новаго зав?та, по ?зыку словенску...) Острог, друк. Іван Федоров, 12.8.1581 (вар. тит. арк. з датою: 12.7.1580)


Повний текст

  Баженов Н. Г. Ф. Квитка как вдохновитель Гоголя

Баженов Н. Г. Ф. Квитка как вдохновитель Гоголя : к вопр. о лит. заимствовании / Н. Баженов. - X. : тип. А. М. Суханова и А. М. Иванова, 1916. - 25 с.


Повний текст

  Багалей, Д. И. Григорий Саввич Сковорода

Багалей, Д. И. Григорий Саввич Сковорода : (речь, произнес. в публич. заседании Харьк. ист.-филол. о-ва, по случаю исполнившегося 29 окт. 1894 г. столетия со дня смерти этого философа) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1896. – 16 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Багалей, Д. И. Издания сочинений Г. С. Сковороды и состоящие в связи с ними исследования о нем

Багалей, Д. И. Издания сочинений Г. С. Сковороды и состоящие в связи с ними исследования о нем : (к 120 годовщине со времени его кончины: 1794–1914 г.) / Д. И. Багалей. – Петроград : Тип. Император. акад. наук, 1915. – 58 с.


Повний текст

  Багалей, Д. И. Костомаровские дня в гор. Воронеже

Багалей, Д. И. Костомаровские дня в гор. Воронеже (27-29-го марта 1911 года) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1911. – 12 с.


Повний текст

  Биковський Л. Національна бібліотека Української держави (1918-1921)

Биковський Л. Національна бібліотека Української держави (1918-1921). - Берлін, 1923. - 41 с.


Повний текст

  Багалей Д.И. Общий очерк древностей Харьковской губернии

Багалей, Д. И. Общий очерк древностей Харьковской губернии [Электронный ресурс] / Д. И. Багалей. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 17,8 Мб). — Х. : Тип. Губерн. Правления, 1890. — Загл. с экрана. — Тип файла: PDF.


Повний текст

  Багалей, Д. И. Сковорода и Л. Н. Толстой: историческая параллель

Багалей, Д. И. Г. С. Сковорода и Л. Н. Толстой: историческая параллель / речь проф. Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1911. – 8 с.


Повний текст

  Багалей Д.И. Харьковский педагог и журналист начала ХІХ века Иван Филиппович Вернет

Багалей Д. И. Харьковский педагог и журналист начала ХІХ века Иван Филиппович Вернет : (из XVIII т. Сб. ист.-филол. о-ва, азд. в честь проф. Н. Ф. Сумцова) / Д. И. Багалей. – Х. : тип. «Печ. дело», 1908. – 7 с.


Повний текст

  Багалій, Д. І. Шевченко і селяни в переказах і історичній дійсності

Багалій, Д. І. Т. Шевченко і селяни в переказах і історичній дійсності : [доп. на зборах Ін-та Т. Шевченка 14 берез. 1927 р.] / Дмитро Багалій. – Харків, 1928. – 28 с.


Повний текст

В

  Ветухов А. Николай Федорович Сумцов как исследователь народного быта и культуры

Ветухов А. Николай Федорович Сумцов как исследователь народного быта и культуры / А. Ветухов. - [Х. 1905], -- 6 с.


Повний текст

  Вахтерова Э. Пятьдесят лет работы для народа : к 50-тилетнему юбилею Х. Д. Алчевской

Вахтерова Э. Пятьдесят лет работы для народа : (к 50-тилетнему юбилею Х. Д. Алчевской / Э. Вахтерова. – М. : тип. П. П. Рябушинского, 1912. – 24 с.


Повний текст

  Веретенников В. И. Художественная школа в Харькове в ХVIII веке

Веретенников В. И. Художественная школа в Харькове в ХVIII веке : (из ХІХ т. Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва в память проф. Е. К. Редина) / В. И. Веретенников. – Харьков : тип. "Печат. искусство", 1911. – 13 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

Г

  Гуревич, З. "Молода Україна" : до восьмидесятих роковин Кирило-Методіївського братства

Гуревич, З. "Молода Україна" : до восьмидесятих роковин Кирило-Методіївського братства / З. Гуревич ; за ред. М. Яворського. – [Харків] : Держ. вид-во України, 1928. – 117 с. – Бібліогр. : с. 113-116 та в підрядк. прим. – (Праці історичного відділу інституту марксизму / Укр. ін-т марксизму, Іст. від. ; Рік. 1, вип. 2).


Повний текст

  Грушевский А.С. Из истории украинской этнографии

Грушевский, Александр Сергеевич. Из истории украинской этнографии [Электронный ресурс] : этногр. темы в укр. лит. / А. С. Грушевский. — СПБ. : Тип. император. акад. наук, 1910. — Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Грушевский А.С. Из истории украинской этнографии: изучение исторических песен

Грушевский, Александр Сергеевич. Из истории украинской этнографии: изучение исторических песен [Электронный ресурс] / Грушевский А. — [К. : Первая Киев. артель печат. дела, 1905?]. — Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Гринченко Б.Д. Из уст народа

Гринченко, Б. Д. Из уст народа [Электронный ресурс] : малорус. рассказы, сказки и пр. / Б. Д. Гринченко. — Чернигов : [б. и.], 1900.


Повний текст

  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI - XVII віці

Грушевський, М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI - XVII віці [Текст] / Мих. Грушевський [оформ. В. Г. Кричевського]. - Київ Львів : [друк. С. В. Кульженко в Києві], 1912. - [4], 248 с.


Повний текст

  Гнатченко, М. П. Моя криниця : спогади дитинства

Гнатченко, М. П. Моя криниця : спогади дитинства / Микола Гнатченко. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 71 с. : іл.


Повний текст

  Гордеенко, Е. С. Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки, состояние общественного хозяйства и промыслов г. Харькова

Гордеенко, Е. С. Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки, состояние общественного хозяйства и промыслов г. Харькова / гласный Е. Гордеенко. – [Харьков : Тип. Губерн. правления, 1884]. – 29 с.


Повний текст

  Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях

Гринченко, Борис Дмитриевич. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях [Электронный ресурс] / Б. Д. Гринченко. — Чернигов : Тип. Губерн. Земства, 1895. – Вып. 1. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр.


Повний текст

Д

  Довженко А.П. Великое товарищество

Довженко, А. П. Великое товарищество [Электронный ресурс] / Александр Довженко. - Москва : Правда, 1942. - 40 с. - (Библиотека ''Огонек'' № 51). - Содержание: Ночь перед боем Великое товарищество Украина в огне.


Повний текст

   Двадцатилетие Харьковского общества распространения в народе грамотности

Двадцатилетие Харьковского общества распространения в народе грамотности. – [Х. : тип. губерн. правления, 1889]. – 20 с.


Повний текст

   Декадник краєзнавства

Декадник краєзнавства : (матеріали до проведення декадника) / Укр. ком. краєзнавства. - X. : Рад. школа, 1932. - 48 с.


Повний текст

  Данилевич В.Е. Донецкое городище и город Донец

Данилевич, В. Е. Донецкое городище и город Донец Электронный ресурс] / В. Е. Данилевич. — К. : Тип. И. А. Гирич, 1905.


Повний текст

  Довженко О.П. Земля

Довженко, Олександр Петрович. Земля [Електронний ресурс] / автор-режисер Олександер Довженко. — [К. : Укртеакіновидав, 1931].


Повний текст

  Дидрихсон, А. А. Исторический обзор деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности. 1869–1909

Дидрихсон, А. А. Исторический обзор деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности. 1869–1909 / [А. Дидрихсон]. – [Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911]. – 261, ІІ с. : фото, табл. – Авт. указан в конце предисл.


Повний текст

  Довженко О. П. На колючому дроті

Довженко, О. П. На колючому дроті [Электронный ресурс] / О. Довженко [худож. Й Дайц]. - [Б. м.] : Укрвидав ЦК КП(б)У, [1943]. - 16 с.


Повний текст

  Данилевский, В. Я. Народный дом, его задачи и общественное значение

Данилевский, В. Я. Народный дом, его задачи и общественное значение : докл. проф. В. Я. Данилевского : с прил. "Указателя" по лит. о Нар. домах, сост. А. А. Богомоловым / [В. Я. Данилевский] ; Харьк. о-во грамотности. – 2-е доп. изд. – Харьков : Типо-литогр. "Работник", 1915. – 60 с. – Библиогр. : с. 36-60.


Повний текст

  Довженко О.П. Не хазяйнувати німцям на Україні

Довженко, Олександр Петрович. Не хазяйнувати німцям на Україні [Електронний ресурс] / О. Довженко. — [Б. м.] : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943.


Повний текст

  Довженко А.П. Не хозяйничать немцам на Украине!

Довженко, А. П. Не хозяйничать немцам на Украине! [Электронный ресурс] / А. Довженко. — [М.] : ОГИЗ : Госполитиздат, 1943.


Повний текст

  Довженко А.П. Ночь перед боем

Довженко, Александр Петрович. Ночь перед боем [Электронный ресурс] : пер. с укр. / Александр Довженко. — [Свердловск] : Воениздат НКО СССР, 1942. — (Библиотека красноармейца). / Александр Довженко. — [Свердловск] : Воениздат НКО СССР, 1942. — (Библиотека красноармейца).


Повний текст

  Довженко А.П. Ночь перед боем

Довженко, Александр Петрович. Ночь перед боем [Электронный ресурс] / Александр Довженко. — Пенза : Газ. ”Сталин. знамя”, 1942. — (Библиотечка агитатора и пропагандиста - Серия ”Стихи, рассказы, очерки об отечественной войне” вып. 672).


Повний текст

  Данилевский Г.П. Харьковские школы в старину и теперь

Данилевский Г. П. Харьковские школы в старину и теперь / Г. П. Данилевский. – [СПб., 1863]. – 44 с.


Повний текст

З

   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині

Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині : (зб. док.) / Упр. держ. архівами НКВС УРСР, наук.-вид. від. - К. X. : Укр. держ. вид-во, 1944. - 55 с. / Упр. держ. архівами НКВС УРСР, наук.-вид. від. - К. X. : Укр. держ. вид-во, 1944. - 55 с.


Повний текст

И

  Иванов В.В. Избранные труды по исследованию народной жизни

Иванов, В. В. Избранные труды по исследованию народной жизни [Электронный ресурс] : (кадастр Харьковской губернии) / В. В. Иванов. — Х. : Тип. Губерн. Правления, 1892.


Повний текст

   Исторія Малой Россіи съ рукописи Архиепископа Могилевскаго и Белорусскаго Конискаго [Исторія Руссовъ или Малой Россіи]. Часть II

Исторія Малой Россіи съ рукописи Архиепископа Могилевскаго и Белорусскаго Конискаго [Исторія Руссовъ или Малой Россіи]. Часть II . 1830-і . 4º . 255 арк. Фоліація олівцем у правому верхньому кутку аркуша.
Мова основного тексту російська
Склад:
Оглавление 2-й части (арк. 2-3); Предисловіе (арк. 4-8); Исторія Руссов или Малой России. Гл. I - 5 (арк. 4. -255).
Лінійні розміри блока (21×17,5 ).
Матеріали письма: папір першої третини XIХ ст.
Блок комплект
Фізичний стан збереження блока у цілому задовільний
Оправа ХІХ ст. картон зі шкіряним корінцем. На корінці тиснення: Исторія Малой Россіи. 2
Форзац первісний, комплектний, фізичний стан збереження задовільний.


Один із списків ''Історії Русів'', що належав українському письменнику А.Я. Кониському, одному з перших біографів Т.Г. Шевченка та його дочці Н.А. Кониській.


Повний текст

   Исторія Малой Россіи съ рукописи Архиепископа Могилевскаго и Белорусскаго Конискаго [Исторія Руссовъ или Малой Россіи]. Часть IIІ

Исторія Малой Россіи съ рукописи Архиепископа Могилевскаго и Белорусскаго Конискаго
[Исторія Руссовъ или Малой Россіи]. Часть IIІ . 1830-і . 4º . 197 арк. Фоліація олівцем у правому верхньому кутку аркуша.
Мова основного тексту російська
Склад:
Оглавление 3-й части (арк. 2-3); Гл. I - 5 (арк. 4 -197).
Додаток:
Біографічні відомості про А.Я. Конисського (1836-1900), рукопис Н.А. Кониссьої, дочки письменника.
Лінійні розміри блока (21×17,5 ).
Матеріали письма: папір першої третини XIХ ст.
Блок комплект
Фізичний стан збереження блока у цілому задовільний
Оправа ХІХ ст. картон зі шкіряним корінцем. На корінці тиснення: Исторія Малой Россіи. 3
Форзац первісний, комплектний, фізичний стан збереження задовільний.


Один із списків ''Історії Русів'', що належав українському письменнику А.Я. Кониському, одному з перших біографів Т.Г. Шевченка та його дочці Н.А. Кониській.


Повний текст

   Исторія Малой Россіи съ рукописи Архиепископа Могилевскаго и Белорусскаго Конискаго [Исторія Руссовъ или Малой Россіи]. Часть І

Исторія Малой Россіи съ рукописи Архиепископа Могилевскаго и Белорусскаго Конискаго [Исторія Руссовъ или Малой Россіи]. Часть 1-я . 1830-і . 4º . 210 арк. Фоліація олівцем у правому верхньому кутку аркуша.
Мова основного тексту російська
Склад:
Оглавление 1-й части (арк. 2-3); Предисловіе (арк. 4-8); Исторія Руссов или Малой России. Гл. I - V (арк. 9-210).
Лінійні розміри блока (21×17,5 ).
Матеріали письма: папір першої третини XIХ ст.
Блок комплект
Фізичний стан збереження блока у цілому задовільний
Оправа ХІХ ст. картон зі шкіряним корінцем. На корінці тиснення: Исторія Малой Россіи
Форзац первісний, комплектний, фізичний стан збереження задовільний.
На першому форзаці вклеєно машинописний текст: ''Рукопись принадлежала харьковчанам
КОЛОМИЙЦАМ
ФЕДОРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ (до 1941 г.. преподавателю Пед ин-та)
МАРИИ ИВАНОВНЕ до сер. 1950-х гг.);
ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ
ПОЛИНЕ ТИХОНОВНЕ (со второй пол. 1950-х гг.)


Один із списків ''Історії Русів'', що належав українському письменнику А.Я. Кониському, одному з перших біографів Т.Г. Шевченка та його дочці Н.А. Кониській. ''
Поступила в ХГНБ им. В.Г. Короленко в 1987 г.


Повний текст

  Иванов В.В. Корзинщики г. Харькова

Иванов, В. В. Корзинщики г. Харькова [Электронный ресурс] / В. В. Иванов. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 13,5 Мб). — Х. : Тип. ”Юж. Края”, 1887. — Загл. с экрана. — Тип файла: PDF.


Повний текст

  Иванов В.В. Современная деревня в Харьковской губернии

Иванов, В. В. Современная деревня в Харьковской губернии [Электронный ресурс] / В. В. Иванов. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 27,0 Мб). — Х. : Тип. Губерн. Правления, 1893. — Загл. с экрана. — Тип файла: PDF.


Повний текст

  Иванов В.В. Точильщики

Иванов, В. В. Точильщики [Электронный ресурс] / В. В. Иванов. — Х. : Тип. ”Юж. Края”, 1887.


Повний текст

І

  Іоан Златоуст Бесіди на Євангеліє від Іоана

Іоан Златоуст Бесіди на Євангеліє від Іоана Острог, 1607. – 4?, [1], 592 арк. – Погрішність у фоліації (ХІХ ст.): після арк. 86 – арк. без номера. – Арк. 11-12, 423 зв., 424 зв.. 425 пусті. – У складі також інші твори. – Мова церковнослов'янська, окремі українізми (арк. 424). Анотація


Повний текст

   Ірмологій нотований Ворожба Сумська

Ірмологій нотований Ворожба Сумська, 1736. 10, 281 арк. Фоліація олівцем у правому верхньому кутку аркуша. Тип нотації: нотолінійна. Структура гласова. Мова основного тексту: церковнослов’янська.


Повний текст

  Іволгін В. Старий Харків

Іволгін, В. Старий Харків [Електронний ресурс] : нариси / В. Іволгін. — Електрон. текст. дані (1 файл : 24,6 Мб). — Х. : Держ. вид-во України, 1929. — Назва з екрана. — Тип файла: PDF.


Повний текст

К

  Кирпичев В.Л. Десятилетие Харьковского практического технологического института. 1885-1895 гг

Кирпичев В. Л. Десятилетие Харьковского практического технологического института. 1885-1895 гг. : отчет, прочитанный на годичном акте 15-го сент. 1895г. директором ин-та В. Л. Кирпичевым. - X. : тип. Зильберберга, 1895. - 19с.


Повний текст

   Каталог Харьковской общественной библиотеки. Том 1

Каталог Харьковской общественной библиотеки. В 4 т. - Т.1 - X., 1898. - 546 с.


Повний текст

   Каталог Харьковской общественной библиотеки. Том 2

Каталог Харьковской общественной библиотеки. В 4 т. - Т.2 - X., 1901. - 593 с.


Повний текст

   Каталог Харьковской общественной библиотеки. Том 3

Каталог Харьковской общественной библиотеки. В 4 т. - Т.3 - X., 1908. - 619 с.


Повний текст

   Каталог Харьковской общественной библиотеки. Том 4

Каталог Харьковской общественной библиотеки. В 4 т. - Т.4 - X., 1913. - 769 с.


Повний текст

   Короленківський збірник: Наукові статті та матеріали

Короленківський збірник: Наукові статті та матеріали /Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка Уклад. І.Я. Лосієвський. – Х.: Вид-во САГА, 2006. – 232 с.


Повний текст

   Корпус творів. надписаних ім'ям Діонісія Ареопагіта

Корпус творів. надписаних ім'ям Діонісія Ареопагіта
Б.м., [1470-і рр.]. – [1]., 370 арк. Рукопис півуставом церковнослов'янською мовою. Розмір блока: 320х215х67 мм. Графічні малюнки в тексті – геометричні фігури. В'язь, ініціали. Оправа сучасна рукопису: дошки у брунатній шкірі, з тисненням. орнаментальні та геометричні фігури у потрійній рамці. Записи XVII-XVIII ст. Докладніше


Повний текст

   Краєзнавчий матеріал Сумщини

Краєзнавчий матеріал Сумщини / вид. Сум. окруж. каб. соцвиху. - [Суми, 1930]. -46с.


Повний текст

   Краматорська парторганізація в боротьбі за п’ятирічку в 4 роки

Краматорська парторганізація в боротьбі за п’ятирічку в 4 роки : звіт РПК ХХ районовій партконференції. – Краматорське, 1932. – 88 с.


Повний текст

   Краткий исторический очерк 50-летия Харьковского ветеринарного института

Краткий исторический очерк 50-летия Харьковского ветеринарного института. – Х. : тип. фирмы «Адольф Дарре», 1912. – 34 с., 1 л. ил.


Повний текст

   Краткий обзор деятельности Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества и состоящего при нем музыкального училища за 25 лет

Краткий обзор деятельности Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества и состоящего при нем музыкального училища за 25 лет. 1871–1896. – Харьков : Тип. и литогр. Зильберберг, 1896. – 51 с.: табл.


Повний текст

   Кроніка, або Хронограф (Острозький літописець)

Кроніка, або Хронограф (Острозький літописець) Б.м., [перша чверть ХVІІ ст.]. – [12] арк., 602 с. (кирилична пагінація), [1] арк. пустий = 314 арк. (фоліація олівцем, після арк. 21 помилково: 23), [1] пустий. Рукопис. Скорописом початку ХVІІ ст. Аркуші у лінійних рамках. Плетінчаста заставка, ініціали. Помилка в пагінації: с. 144 замість 143. На арк. [1]-[12] власницькі та пам'ятні написи середини - другої половини ХVІІ ст., зокрема, на арк. [12] зв. про сучасні історичні події в Україні.


Належав священнику Якову Карапчієвському (напис 1649 р., арк. [12]).


Повний текст

   Кустарные промыслы Харьковской губернии

Кустарные промыслы Харьковской губернии [Текст] : изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб / Харьк. губерн. стат. бюро [авт. текста Н. Левенцев]. - Харьков : [Кооп. тип.], 1920. - 28 с. : табл.


Повний текст

  Кулжинский, Г. И. Святитель Мелетий Леонтович, архиепископ Харьковский и Ахтырский (1784–1840)

Кулжинский, Г. И. Святитель Мелетий Леонтович, архиепископ Харьковский и Ахтырский (1784–1840) / [соч. Гр. Ив. Кулжинского]. – 2-е, испр., изд. – Харьков : Печатня С. П. Яковлева, 1881. – 192, ІІІ с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Коваленко І.З. Установи політосвіти на Харківщині

Коваленко І. З. Установи політосвіти на Харківщині / Коваленко І. З. – Х., 1927. – 34 с.


Повний текст

  Козлов А.А. Философские зтюды. Ч. 1

Козлов А. А. Философские зтюды. Ч. 1 / А. А. Козлов. - СПб. : тип. товарищества «Обществ. польза», 1876. - XXI, II, 141 с.


Повний текст

  Козачинський Михайло Філософія Аристотелева по умствованію періпатетиков изданная

Козачинський Михайло. Філософія Аристотелева по умствованію періпатетиков изданная. ( На титулі: Philosophia Aristotelika ad Mentem Peripateticorum). Львів: друкарня ставропігійного братства, 1745. 2°. [56] арк.


Козачинський Мануїл Олександрович (чернече ім’я – Михайло. 1699-1755). Український драматург, поет, філософ, просвітник.
В різні часи ректор Карловецької школи в Сербії, префект і професор теології Києво-Могилянської академії (один з вчителів Г.С. Сковороди), ігумен Гадяцького Красногірського Миколаївського монастиря, архімандрит Слуцького Троїцького монастиря й водночас – намісник митрополита Київського, Галицького і всієї Малої Росії у тій частині України та Білорусі, що була під владою Речі Посполитої.
У 1741-1743 рр. прочитав у Києво-Могилянській академії три курси філософії, серед яких була ''Синтагма, або Арістотелева філософія за розумуванням перипатетиків''. В 1744 р. написав тези філософського диспуту, які разом із панегіриком Олексію Розумовському були видані у Львові (друкарня ставропігійного братства) в 1745 р. під назвою ''Філософія Арістотелева за розумуванням перипатетиків видана''. Твір надрукований трьома мовами: церковнослов'янською, латинською і польською.


Повний текст

  Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины

Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины : монография / А. Князевич ; под научн. ред. д.э.н., проф. И. Бритченко. – Ривне : Волинські обереги, 2016. – 272 с.


В монографии представлены результаты исследования теоретических и практических основ управления процессами формирования и функционирования инновационной инфраструктуры Украины. Предложено авторское определение социально–экономической категории «инновационная инфраструктура». Обоснована необходимость активизации коммерческой заинтересованности в предоставлении сервисных услуг и взаимовыгодных рыночных отношений между субъектами инновационной инфраструктуры и бизнеса.


Повний текст

Л

  Лисенко В.А. Архитектура - хроноэволюция архитектурных форм, конструкций и материалов

Лисенко Вадим Андреевич. Архитектура - хроноэволюция архитектурных форм, конструкций и материалов. [2014, PDF, RUS]


Повний текст

  Лавровский, Н. А. Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета

Лавровский, Н. А. Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета / Н. Лавровский. – Б. м. : б. и., 1872?]. – С. 57-106. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Лебедев А.С. Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украйны до учреждения в Харькове университета

Лебедев А. С. Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украйны до учреждения в Харькове университета / А. С. Лебедев изд. император. 0-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те. - М. : в унив. тип. (М. Катков), 1886. - 106с.


Повний текст

М

  Мухачев, П. М. Двадцатипятилетие Харьковского технологического института императора Александра ІІІ. 1885–1910 гг.

Мухачев, П. М. Двадцатипятилетие Харьковского технологического института императора Александра ІІІ. 1885–1910 гг. : отчет, прочит. на торжеств. акте 15-го сент. 1910 г. дир. ин-та П. М. Мухачевым / [П. М. Мухачев]. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – 71 с.


Повний текст

  Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Краєзнавство і краєзнавча робота

Матвієнко-Гарнага Ф. Т. Краєзнавство і краєзнавча робота / Ф. Т. Матвієнко-Гарнага.-Х. : ДВУ, 1930. - 51 с.


Повний текст

   Малороссія и Запорожье

Малороссія и Запорожье : 217 арк.; лінійні розміри блока 345х215х43 мм.
Папір титулу, шмуцтитулів і арк. 97 з філіграню ''18/31'' р. Александровської папірної фабрики Єлізавети Кайданової, джерело: Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVIII-ХХ века. – М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1959. – С. 38. - № 13.
Оправа ХІХ ст., на корінці тисення ''Малороссія и Запорожье''
ХДНБ ім. В.Г. ім. В.Г. Короленка.


Склад:
І. Летопись Малороссіи
ІІ. Вторая Летопись Малой Россіи
ІІІ. Рассказы Запорожца Коржа
Рукописна збірника козацьких літописів XVIII – ХІХ ст. українською і російською мовами. Збірну пам'ятку було скомпоновано після 1842 р.
Надійшла до ХДНБК у 1940 р.


Повний текст

   Материалы для истории Харьковской городской думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год

Материалы для истории Харьковской городской думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год. Вып. 1 / Стат. отд. Харьк. гор. управы ; [сост.] зав. Стат. отд. Харьк. гор. управы Н. В. Петров. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1896. – 122 с. разд. паг.

   Мінея службова, грудень. частина 1

Мінея службова, грудень
[Північ України або Білорусь?], кінець ХIVст. – 267 арк. Рукопис. Без кінця. Церковнослов'янською мовою. Пам'ятка давньоруської писемності та літератури.
Формат: 2º. Розмір блока: 267 х 193 х 59 мм. Рядків на сторінці 30, текст у 2 стовпці. Матеріали письма: пергамен, світло-коричневе чорнило, кіновар. Письмо: півустав з елементами уставу. Оздоблення: заставка пізньої роботи (друга половина ХVІІ ст. ?) на арк. 1: бароковий рослинний орнамент, пером, чорною тушшю; великі та малі ініціали, в'язь. Оправа другої половини ХХ ст.: дошки у дерматині, 271 х 202 мм.


Зміст: служби на вшанування пам'яті святих і церковних свят у грудні; агіографічні тексти, зокрема один з найдавніших списків ''Житія'' митрополита свт. Петра (Петра Ратенського, родом з Галичини) у редакції митрополита Киприяна, давньоруського письменнника.
Запис останньої чверті ХVІ ст. на звороті арк. 254 скорописом: наведено ім'я, титул та посади князя Костянтина-Василя Острозького (1526-1608), видатного українського політичного і культурного діяча; як можна припускати, власника рукопису.


Повний текст

   Мінея службова, грудень. частина 2

Мінея службова, грудень
[Північ України або Білорусь?], кінець ХIVст. – 267 арк. Рукопис. Без кінця. Церковнослов'янською мовою. Пам'ятка давньоруської писемності та літератури.
Формат: 2º. Розмір блока: 267 х 193 х 59 мм. Рядків на сторінці 30, текст у 2 стовпці. Матеріали письма: пергамен, світло-коричневе чорнило, кіновар. Письмо: півустав з елементами уставу. Оздоблення: заставка пізньої роботи (друга половина ХVІІ ст. ?) на арк. 1: бароковий рослинний орнамент, пером, чорною тушшю; великі та малі ініціали, в'язь. Оправа другої половини ХХ ст.: дошки у дерматині, 271 х 202 мм.


Зміст: служби на вшанування пам'яті святих і церковних свят у грудні; агіографічні тексти, зокрема один з найдавніших списків ''Житія'' митрополита свт. Петра (Петра Ратенського, родом з Галичини) у редакції митрополита Киприяна, давньоруського письменнника.
Запис останньої чверті ХVІ ст. на звороті арк. 254 скорописом: наведено ім'я, титул та посади князя Костянтина-Василя Острозького (1526-1608), видатного українського політичного і культурного діяча; як можна припускати, власника рукопису.


Повний текст

  Милорадович В.П. Украинская ведьма

Милорадович, Василий Петрович. Украинская ведьма [Электронный ресурс] : отт. из журн. ”Киев. старина” / В. Милорадович. — К. : Типо-Литография Император. Ун-та Св. Владимира, 1901. — Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Миропольский, С. И. Школа и общество : Частная Харьковская женская воскресная школа

Миропольский, С. И. Школа и общество : Частная Харьковская женская воскресная школа / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1892. – [4], 107 с.


Повний текст

О

  Овсянико-Куликовский Д.Н. Гоголь

Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь / Д. Н. Овсянико-Куликовский. - Изд-е 2-е, доп. - СГІб. : тип. товарищества «Обществ. польза», 1907. - 232 с.


Повний текст

  Отамановcький В. Краєзнавство на Поділлі, найближчі його завдання та потреби й ролі в краєзнавчій праці Кабінета виучування Поділля

Отамановcький В. Краєзнавство на Поділлі, найближчі його завдання та потреби й ролі в краєзнавчій праці Кабінета виучування Поділля / В. Отамановеький. - Вінниця, 1926.- 13, XV е.


Повний текст

   Отчет о деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1892 год

Отчет о деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1892 год. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1893. – 67 с.


Повний текст

П

  Пактовский Ф.Г. Николай Васильевич Гоголь. Его жизнь, деятельность й творчество

Пактовский Ф. Г. Николай Васильевич Гоголь. Его жизнь, деятельность й творчество: чтение в сред. шк. : к 100-летию со дня рождения великого писателя / Ф. Г. П. (Ф. Г. Пактовский?). - X. : изд. кн. магазина «Нового времени» А. С. Суворина, 1909. - 43 с. - Авторство установлено на основе анализа лит. источников.


Повний текст

   Памяти профессора Егора Кузьмича Редина : некрологи и речи

Памяти профессора Егора Кузьмича Редина : некрологи и речи. – Харьков : Тип. "Печат. дело", 1909. – 27 с., 1 вкл. л. портр.

   Первый год харьковской общественной библиотеки

Первый год харьковской общественной библиотеки . - Харьков: Типография Губернского Правления, 1888. - 22 с.


Повний текст

   Примерный план работ краеведного кружка с индустриальным уклоном

Примерный план работ краеведного кружка с индустриальным уклоном : (для кружковых работ трансп. учительства) / Центр. упр. по просвещению на трансп. - X., 1925. - 23с.


Повний текст

   Профессор Дмитрий Иванович Багалей

Профессор Дмитрий Иванович Багалей : к двадцатипятилет. годовщине его учено-пед. деятельности : [сб. ст. и выступлений] / [Харьк. ист.-филол. о-во]. – Харьков : Тип. "Печат. дело", 1906. – 30 с., 1 вкл. л. портр.

Р

  Раевская-Иванова М.Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год

Раевская-Иванова М. Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год / сост. М. Д. Раевской-Ивановой. - X. : типо-литогр. X. В. Аршавской, 1894. - 36 с.


Повний текст

  Раевская-Иванова М. Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год

Раевская-Иванова М. Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год / сост. М. Д. Раевской-Ивановой, Почетным вольным общником Император. акад. художеств. – Харьков : Типо-литогр. Х. М. Аршавской, 1894. – 36 с.


Повний текст

  Річинський А. Курс гігієни

Річинський А. Курс гігієни / А. Річинський. - 1918. - 392 с.


Повний текст

  Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании

Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании . - С.-Петербург, 1913. - 378 с.


Повний текст

  Рубакин Н.А. Практика самообразования (среди книг и читателей)

Рубакин Н.А. Практика самообразования (среди книг и читателей). - М. : Наука, 1914. - 535 с. Повний текст розміщено:


Повний текст

  Редин, Е. К. Преподавание искусств в Императорском Харьковском университете : к истории Император. Харьков. ун-та

Редин, Е. К. Преподавание искусств в Императорском Харьковском университете : к истории Император. Харьков. ун-та : (1805–1905) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, [1905]. – 35 с., [5] л. ил.


Повний текст

  Редин Е.К. Профессор Николай Федорович Сумцов

Редин Е. К. Профессор Николай Федорович Сумцов : к тридцатилет. годовщине его учено-пед. Деятельности / Е. К. Редин. - X. : тип. «Печ. дело», 1906. - 32 с.: 1 портр.


Повний текст

  Роммель, Дитрих Христофор Пять лет из истории Харьковского университета : воспоминания проф. Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьк. ун-те (1785-1815)

Роммель, Дитрих Христофор. Пять лет из истории Харьковского университета : воспоминания проф. Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьк. ун-те (1785-1815) / [Д. Х. Роммель ; авт. предисл. Я. О. Балясный]. – Харьков : в Унив. тип., 1868. – XIV, 111 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

   Рідній Короленківській бібліотеці ...

Рідній Короленківській бібліотеці ... [Электронный ресурс] : з колекції книг – дарунків авторів, укладачів та видавців Харк. держ. наук. б-ці ім. В. Г. Короленка : альб. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [упоряд. І. Я. Лосієвський, передм. В. Д. Ракитянської]. – Х. «Видавництво Сага», 2010. – 70 с.


Повний текст

  Редин, Е. К. Ученая деятельность Историко-филологического общества при Императорском Харьковском университете за первые двадцать пять лет его существования (1877–1902)

Редин, Е. К. Ученая деятельность Историко-филологического общества при Императорском Харьковском университете за первые двадцать пять лет его существования (1877–1902) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1904. – 46 с.


Повний текст

  Редин Е. К. Харьков – как центр художественного образования юга России

Редин Е. К. Харьков – как центр художественного образования юга России / Е. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1894. – 36 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Редин Е.К. Харьков как центр художественного образования Юга России

Редин Е. К. Харьков как центр художественного образования Юга России / Е. Редин. - X. : тип. губерн. правления, 1894. - 36 с.


Повний текст

  Редин, Е. К. Харьковская школа изящных искусств

Редин, Е. К. Харьковская школа изящных искусств / Е. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1895. – 13 с.


Повний текст

С

  Сумцов Н.Ф. А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев

Сумцов Н.Ф. А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев / Н.Ф. Сумцов. - X. : типо-литогр. «Печ. дело», 1900. - 19 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Діячі украінського фольклору

Сумцов, М. Ф. Діячі украінського фольклору / Н. Ф. Сумцов. — Х. : Друк. Печатне діло, 1910. — 37 с. — Бібліогр. у підряд. прим.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Из гимназических воспоминаний

Сумцов Н. Ф. Из гимназических воспоминаний / Н. Ф. Сумцов. - [X., 1905]. - 11с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Иоанн Вышенский

Сумцов Н. Ф. Иоанн Вышенский : (юж.-рус. полемист нач. XVII в.) / Н. Ф. Сумцов изд. ред. «Киев. старины». - К. : тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1885. - 29 с.


Повний текст

  Срезневский И.И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины со времени ее заселения до преобразования в Харьковскую губернию

Срезневский И. И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины со времени ее заселення до преобразования в Харьковскую губернию / И. И. Срезневский. - X. : тип. Окр. штаба, 1883. - 24 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. История в Л.Н. Толстом и Л.Н. Толстой в истории

Сумцов Н. Ф. История в Л. Н. Толстом и Л. Н. Толстой в истории / Н. Ф. Сумцов. -X. : тип. й литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1911. - 8 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Коломыйки

Сумцов Н. Ф. Коломыйки / Н. Ф. Сумцов. - К. : тип. А. Давиденко, 1886. - 24 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Культурный уголок Харьковской губернии

Сумцов Н. Ф. Культурный уголок Харьковской губернии : (Поповская академия) / Н. Ф. Сумцов. - X. : тип. Губерн. правл., 1888. - 13 с. + 5 с. прил.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Леонардо да Винчи

Сумцов М. Леонардо да Винчи / М. Сумцов. - X. : друк. «Печат. діло», 1907. - 32 с.: ілюстр.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Личные обереги от сглаза

Сумцов, Н. Ф. Личные обереги от сглаза [Электронный ресурс] / Н. Сумцов. — Х. : Тип. Губерн. Правления, 1896.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Любимые народные песни Т. Г. Шевченко

Сумцов, Н. Ф. Любимые народные песни Т. Г. Шевченко [Электронный ресурс] / [проф. Н. Ф. Сумцов]. - [Москва : Тип. П. П. Рябушинского, 1914]. - 6 с. - Библиогр. в подстроч. прим.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Малорусские пьяницкие песни

Сумцов Н. Ф. Малорусские пьяницкие песни / Н. Ф. Сумцов изд. ред. журн. «Киев. старина». - К. : тип. А. Давиденко, 1886. - 26 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Мышь в народной словесности

Сумцов Н. Ф. Мышь в народной словесности / Н. Ф. Сумцов. - М. : скоропечатня А. А. Левенсон, 1891. - 94 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок

Сумцов, Н. Ф. Научное изучение колядок и щедривок [Электронный ресурс] / [соч.] Н. Ф. Сумцова. — К. : Тип. А. Давиденко, 1886.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Новейшая поззия как образовательное средство для крестьян

Сумцов Н. Ф. Новейшая поззия как образовательное средство для крестьян / Н. Ф. Сумцов. - X. : тип. М. Зильберберга, 1883 (обл. 1884). - 24 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Новости по истории украинского искусства

Сумцов Н. Ф. Новости по истории украинского искусства. Вып. 1 / Н. Ф. Сумцов. - X. : тип. «Печ. дело», 1912. - 12, 7 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта

Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта : (из зтногр. зкскурсии 1901 г. по Ахтыр. уезду Харьк. губернии) / Н. Ф. Сумцов. - X. : типо-литогр. «Печ. дело», 1902. - 57 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Песни и сказки о живом мертвеце

Сумцов, Н. Ф. Песни и сказки о живом мертвеце [Электронный ресурс] / [соч.] Н. Ф. Сумцова. — К. : Тип. Г. Т. Корчак Новицкого, 1894.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Писанки

Сумцов Н. Ф. Писанки / Н. Ф. Сумцов изд. ред. журн. «Киев. старина». - К. : тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1891. - 49 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия

Сумцов, Н. Ф. Пожелания и проклятия [Электронный ресурс] : (преимущественно малорусские) / Н. Ф. Сумцов. — Х. : Тип. Губерн. Правления, 1896.


Повний текст

   Сборник концертов для смешанного хора А. Веделя и С. Дегтярева (партитура)

Сборник концертов для смешанного хора А. Веделя и С. Дегтярева партитура. - Петроград: Собственность издателя П.М. Киреева. - 207 с


Повний текст

   Сліди фашистських звірів

Сліди фашистських звірів : зб. ст. про нім. розбій у Харкові. - К. X. : Укр. держ. вид-во, 1944. - 77с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні

Сумцов, М. Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. — 2-ге вид. — Черкаси : Сіяч, 1918. — 21 с. — Бібліогр. у підряд. прим.


Повний текст

  Столярова Г.П. Слобожанський уклін Тарасові Шевченку

Столярова, Г. П. Слобожанський уклін Тарасові Шевченку [Электронный ресурс] : літ.-краєзнав. дослідж. : [виголош. на Краєзнав. читаннях у від. Україніка Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка 31 берез. 2004 р.] / Г. П. Столярова Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 62 с. : іл. - З автографом авт.


Повний текст

   Список домовладельцев города Харькова

Список домовладельцев города Харькова. - [X., 1887]. - 359 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Старі зразки української народної словесности

Сумцов, Н. Ф. Старі зразки української народної словесности [Електронний ресурс] / проф. Н. Сумцов. — Х. : Печат. діло, 1910.


Повний текст

   Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации

Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации . - [М.] : ОГИЗ : Госполитиздат, 1943. - 96 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Труды Ф. И. Шмидта по истории искусства

Сумцов Н. Ф. Труды Ф. И. Шмидта по истории искусства / Н. Ф. Сумцов. - X. : тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1912. - 10 с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности

Сумцов, Н. Ф. Тур в народной словесности [Электронный ресурс] / [соч.] Н. Ф. Сумцова. — К. : Изд. ред. ”Киев. Старины”, 1887.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Харьков и Шевченко

Сумцов Н. Ф. Харьков и Шевченко / Н. Ф. Сумцов. - X. : тип. «Печ. дело», 1911. - 9с.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Харьковский период научной деятельности И. И. Срезневского

Сумцов, Н. Ф. Харьковский период научной деятельности И. И. Срезневского [Электронный ресурс] / Н. Ф. Сумцов. — Петроград : Тип. Император. акад. наук, 1914.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях

Сумцов, Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях [Электронный ресурс] / Н. Ф. Сумцов. — Х. : Тип. М. Ф. Зильберберга, 1885.


Повний текст

  Сумцов, Н. Ф. Человек золотого сердца

Сумцов, Н. Ф. Человек золотого сердца : (профессор Егор Кузьмич Редин) / проф. Н. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печат. дело", 1909. – 63 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

  Семенюк М.П. Шевченко і Харківщина

Семенюк, М. П. Т. Шевченко і Харківщина [Электронный ресурс] : научно-популярная литература / Микола Семенюк. - Хмельницький : Цюпак, 2005. - 119 с : іл. - З дар. написом авт. - Бібліогр.: с. 117-118 (32 назви).


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Этнографические заметки

Сумцов, Н. Ф. Этнографические заметки [Электронный ресурс] / Н. Ф. Сумцов. — М. : ”Русская” типо-литогр., 1889.


Повний текст

  Сумцов Н.Ф. Этюды о Т. Г. Шевченко

Сумцов Н. Ф. Этюды о Т. Г. Шевченко. / Н. Ф. Сумцов. - [X. : тип. Товарищества А. А. Иозефовича «Юж. край», 1914]. - 16 с.


Повний текст

Т

  Тихий, Н. И. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове : по поводу бр. г. И-ва "В. Н. Каразин, мнимый основатель Харьковского университета"

Тихий, Н. И. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове : по поводу бр. г. И-ва "В. Н. Каразин, мнимый основатель Харьковского университета" / Н. Тихий. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1905. – 80 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

   Тарас Шевченко

Тарас Шевченко : зб. для читання в школах малописьм. та для самост. читання : з нагоди 110 роковин народження / Всеукр. надзвичайна коміс. ліквідації неписьменності (ВНКЛН) ; уложив А. Воронець. – Харків : Головполітосвіта, 1924. – 100 с.


Повний текст

У

   Устав Харьковского общества распространения в народе грамотности

Устав Харьковского общества распространения в народе грамотности. – Х., 1896. – 6 с.


Повний текст

   Устав Харьковского технологического института императора Александра III

Устав Харьковского технологического института императора Александра III : проект. – Х., 1906. – 40 с.


Повний текст

   Учреждения народного образования Харьковской губернии на 1 января 1924 года

Учреждения народного образования Харьковской губернии на 1 января 1924 года / Харьк. губерн. стат. бюро. – Харьков, 1924. – [6], 94: табл.


Повний текст

Ф

   Фотопортрети та автографи діячів мистецтва з колекції поштових листівок та фотодокументів О.В. Горілого

Фотопортрети та автографи діячів мистецтва з колекції поштових листівок та фотодокументів О.В. Горілого [Текст] : альбом / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка [уклад. О. Я. Ісаєнко, К. В.Бондар]. – Х. : ХЧМГУ, 2014. – 24 с.


Повний текст

Х

   Харьковская губернская земская управа. Отдел текущей статистики. Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным исследования 1912 года

Харьковская губернская земская управа. Отдел текущей статистики. Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным исследования 1912 года [Текст] / Харьк. губерн. зем. управа, Отд. текущей статистики [под ред. С. С. Жилкина сост. В. В. Терешкевич и др.]. - Харьков : Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1913. - 37 с.


Повний текст

   Харьковское губернское земство. Местные промыслы населения Харьковской губернии

Харьковское губернское земство. Местные промыслы населения Харьковской губернии [Текст] / изд. Харьк. губерн. земства [предисл. Б. В. Авилова]. - Харьков : Тип. Печат. дело, 1905. - [2], 97 с.


Повний текст

   Харьковское коммерческое училище императора Александра ІІІ. 1891 год

Харьковское коммерческое училище императора Александра ІІІ. 1891 год : составлял проект и строил акад. архитектор А. Н. Бекетов : [фотоальбом]. – [Б. м. : б. и., 1891]. – 6 л. фот.


Повний текст

Ч

  Черв'як К. Краєзнавча робота в колгоспі

Черв'як К. Краєзнавча робота в колгоспі Черв'як К. Краєзнавча робота в колгоспі / К. Черв'як, П. Салій НКО УСРР, Укр. наук.-дослід. ін-т історії матер. культури. -- X. : Рад. школа, 1933. - 40с. - В док. помилково вказано прізвище авт.: Червян.


Повний текст

Ш

  Шоломова Софья. Голос времени. Библиофильские миниатюры о В.Г. Короленко

Шоломова Софья. Голос времени. Библиофильские миниатюры о В.Г. Короленко. Выпуск 1 / С. Шоломова. – Харьков, 2008. – 288 с.

  Шоломова Софья. Голос времени. Библиофильские миниатюры о В.Г. Короленко

Шоломова Софья. Голос времени. Библиофильские миниатюры о В.Г. Короленко. Выпуск 2 / С. Шоломова. – Харьков, 2008. – 229 с.

  Шоломова Софья Забытые страницы. О родных В.Г. Короленко

Шоломова Софья. Забытые страницы. О родных В.Г. Короленко / С. Шоломова. – Харьков, 2009. – 242 с.: ил.

  Шоломова Софья Потревоженное прошлое. Книговедческие этюды из цикла «Вблизи В.Г. Короленко»

Шоломова Софья. Потревоженное прошлое. Книговедческие этюды из цикла «Вблизи В.Г. Короленко» / С. Шоломова. – Харьков, 2010. – 231 с.

  Шоломова Софья Софья. Вокруг Короленко. Из цикла «На перекрестках страшных лет»

Шоломова Софья. Софья. Вокруг Короленко. Из цикла «На перекрестках страшных лет» / С. Шоломова. – Харьков, 2009. – 98 с.: ил.

   Т. Шевченко і Житомирщина

Т. Шевченко і Житомирщина [Электронный ресурс] / [упоряд., авт. передм., прим.]: М. Семенюк. - Х. : Майдан, 2007. - 131 с : іл. - З дарчим надписом від авт. - Бібліогр.: с. 127-129 (35 назв.).


Повний текст