ВАСИЛЬ КАРАЗІН ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ,

ВИНАХІДНИК, НАУКОВИЙ ЖУРНАЛІСТ  

Блаженний вже стократно, якщо випадок дав можливість зробити бодай найменше добро люб'язній моїй Україні. 

В. Каразін

В історії м.Харкова та Слобожанщини особливе місце належить Василю Назаровичу Каразіну видатному громадському діячу, просвітителю, енциклопедично освіченій людині, вченому і винахіднику, журналісту, засновнику першого університету на українських землях.

Постать Каразіна є неординарною та суперечливою. Вона по-різному оцінювалась як за його життя, так і нашими сучасниками. В.Н.Каразін народився 30 січня 1773 року в селі Кручик Слобідсько-Української губернії, нині Богодухівського району Харківської області в сім'ї офіцера Н.О.Каразіна та дочки козачого сотника Харківського полку Р.І.Ковалевського. Навчався в Харківському та Кременчуцькому пансіонах для дворянських дітей. Коли не стало батька, піклування про хлопця взяв на себе генерал-губернатор Малоросії фельдмаршал П.Рум'янцев. Це відкривало широкі можливості для кар'єри.

У січні 1791 вісімнадцятирічний юнак  прибув до Петербурга для проходження служби в лейб-гвардії Семенівського полку. Служба надавала можливість навчатися в Гірничому корпусі, який в той час був одним з найкращих і престижних навчальних закладів Російської імперії і надавав широкі знання з гірничої справи, економіки, сільського господарства, астрономії, хімії, ботаніки, історії, філології, мистецтва.

Каразін, будучи непересічною особистістю, мав неспокійну вдачу і часто діяв всупереч звичаям і поглядам свого кола. Військова служба його не приваблювала, і він покинув Семенівський полк, щоб повернутися до Кручика. Тут він ще раз кинув виклик дворянському оточенню, взявши шлюб з чотирнадцятилітньою кріпачкою, вихованкою його матері, Домною Іванівною.

Не згодний з державною політикою Павла І, Каразін у 1798 р. намагався виїхати за кордон, але йому було відмовлено у паспорті. Після спроби нелегально перейти кордон, його було заарештовано.

Ідеалом Каразіна була конституційна монархія. Після приходу до влади Олександра І Каразін, вболіваючи за майбутнє батьквщини, звернувся до нового монарха з листом. У ньому він виклав велику програму перетворень у державному управлінні, господарстві,  культурі саме на цьому підґрунті.

Основним засобом для докорінних перетворень у країні Каразін вважав освіту народу і розвивав бурхливу діяльність з розробки проекту організації освіти в країні. Про відкриття  у Харкові університету зізнався: "Ця думка захоплює всю мою душу".  Каразін закликав земляків почати збір добровільних пожертвувань для будівництва вищого навчального закладу

17 січня 1805 р. відбулося урочисте відкриття Харківського університету. В.Н.Каразіна, зусиллями якого народився цей навчальний заклад, не було на торжестві... Грубо і несправедливо відсторонений від участі у відкритті університету, примушений залишити службу в Міністерстві освіти, Каразін не опустив рук, хоча й був морально пригнічений.

Людина незвичайна, з бурхливою енергією, Каразін не міг довго бути бездіяльним. Не знайшовши розуміння більшості своїх ідей в столиці, він вирішив втілити вимріяні плани  у власному маєтку: у Кручику було засно-вано школу для селянських дітей.

Живучи далеко від столиці, Каразін продовжував цікавитись державними справами. У листопаді 1808 р. він знову звернувся до царя з листом, що мав красномовну назву "Про невтручання в справи Європи", за це потрапив під арешт вдруге.  

За широту наукових інтересів, практичну діяльність у багатьох галузях шанувальники і сучасники назвали Каразіна "українським Ломоносовим". Навіть неповний перелік питань, якими цікавився Каразін, підтверджує це порівняння. Він освоював і вирощував нові види сільскогосподарських культур. Здійснював досліди з виготовлення хімічних добрив, домагався створення мережі метеостанцій. Особливо вражає в його діяльності втілення у практику ідей, що нерідко випереджали час. 

Так, Каразін домігся чудових наслідків у виготовленні концентратів і консервуванні м'яса та овочів. Величезну увагу він приділяв хімії, для проведення дослідів у Кручику було збудовано велику лабораторію.

 Він навчився виготовляти цемент, лікарські препарати, вніс пропозиції в шовківництво, спроектував систему безпечного парового опалення, майже таку саму, за яку три роки потому в Берліні Кіпферлінг одержав авторське свідоцтво. Каразін був першим науковим публіцистом в Україні, автором понад 60 друкованих праць із різних галузей наук. Надзвичайно активна діяльність створила Каразіну великий авторитет у науковому світі. 

Він був почесним і дійсним членом семи наукових товариств країни, зокрема, відомого своїм вільнодумством Вільного товариства російської словесності, деякий час був навіть його віце-президентом. У Харкові Каразін керував, створеним ним філотехнічним товариством, яке ставило за мету поширення досягнень передової науки і техніки.

А в цілому життя та діяльність В.Н.Каразіна неорана нива для досліджень, адже він був надзвичайно яскравою особистістю, в житті якої було безліч і помилок, і досягнень, і злетів, і падінь.

У Харкові в 1905 р. встановлено памятник  В.Н.Каразіну (скульптор І.І.Андреотті, архітектор О.М.Бекетов).

 

АВТОГРАФИ  В.Н. КАРАЗИНА НА ВИДАННЯХ ІЗ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ

 Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен. Ч.1: Летопись Несторова с продолжателями по  Кенигсбер- гскому списку до 1206 года.-Спб: При Имп. Акад.наук, 1767. - [2], 34, XII, 302, 50 c.

На авантит. автогр. В.Н. Каразина: "В библиотеку Харьковской гимназии приносит В. Каразин. Июня 28-го дня 1807. Москва".

 

 

 

Каразин В.Н.  О значении Харькова для полуденной России. - [Х., 1840].- Отдельн. отт. из "Прибавлений к Харьк. Губерн. ведомостям". -1840.- № 39.

 

На 1-й с. автогр. В.Н. Каразина: "Почтенному и давнему знакомцу и приятелю Сергею Федотовичу Карпову в знак своего искреннего уважения. В. Каразин".

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ НА ВИСТАВЦІ

 

1. 73161 Каразин В.Н. Сочинения письма и бумаги В.Н.Каразина / В.Н.Каразин; Собр. и ред. Д.И.Багалеем. - Х.: Тип. и литогр. Зильберберга, 1910. 927 с.

2. 11272 Каразин В.Н. Речь, говоренная августа 31 дня 1802 года в собрании Харьковского дворянства депутатом его коллежским советником В.Н.Каразиным, испросившим высочайшее соизволение на основании в городе Харькове университета / В.Н.Каразин // Молодик, на 1844 год. Украинский Литературный сборник. Х., 1843. С.245250.

3. 37690 Каразин В.Н. О значении Харькова для полуденной России / В.Н.Каразин. [Х., 1840]. Отдел отт. Из "Прибавлений к Харьк. губерн. ведомостям". 1840. № 39.

4. А 758000 Абрамов Я.В. В.Н.Каразин (основатель Харьковского университета), его жизнь и общественная деятельность: Биогр. очерк / Я.В.Обрамов. СПб.: Обществ. польза, 1891. 96 с.

5. Багалей Д.И. Заметки и материалы по истории Харьковского университета. Новые данные для биографии В.Н.Каразина / Д.И.Багалей. - Х.: Тип. и литогр. М.Зильберберга, 1905. 84 с.

6. 63622 Багалей Д.И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (18051905) / Д.И.Багалей, Н.Ф.Сумцов, В.П.Бузескул. Х.: Тип. Дарре, 1906. 329 с.

7. 61330 Багалей Д.И. Научная критика, памфлет или пасквиль? (По поводу брошюри г. И-ва "В.Н.Каразин, мнимый основатель Харьковского университета") / Д.И.Багалей. Х.: Южный край, 1905.

8. 31198 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т.1 (18021815 гг.). / Д.И.Багалей. Х.: Тип. и литогр. Зильберберга, 18931898. 1204 с.

9. 85569 Багалей Д.И. Просветительская деятельность В.Н.Каразина / Д.И.Багалей // Очерки из русской истории. Х., 1911. Т.1. С.81112.

10. Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен. Ч.1: Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсберскому списку до 1206 года. СПб.: При Имп. Акад. Наук. 1767. [2], 32, XII, 302, 50 с.

11. М. Василий Назарович Каразин: О подписке на сооружение ему памятника // Русская старина. 1889. № 1. С.207208.

12. 480067 Герцен А.И. Император Александр I и В.Н.Каразин // Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30-ти т. М., 1959. Т. 16.   С.3877.

13. 43192 Данилевский Г.П. Василий Назарьевич Каразин [Основатель Харьк. ун-та] // Данилевский Г.П. Сочинения. В 24 т. СПб., 1901. Т.21. С.95146.

14. 5580 Данилевский Г.П. Василий Назарьевич Каразин // Данилевский Г.П. Украинская старина. Х., 1866. С. 97169.

15. 78327 Иванов Е.М. К биографии В.Н.Каразина (высылка его из Москвы в Кручик и подневольное пребывание на родине): 18311837 гг. / Е.М.Иванов. Х.: Тип. "Печ. дело", 1909. 16 с.

16. 57112 И-в. В.Н.Каразин. Мнимый основатель Харьковского ун-та, или повесть о том, как историк может сделать из мухи слона. Х.: Т-во "Печатня Яковлева", 1905. 45 с.

17. 195282 Кнорринг Н.Н. К истории реакционных настроений начала XIX века. По неизданным письмам В.Н.Каразина / Н.Н.Кнорринг. Прага, 1925. 69 с.

18. 29839 Лавровский Н.А. В.Н.Каразин и открытие Харьковского университета / Н.А.Лавровский. [Б.м, б.г.]. С.57106. Извлеч. из журн. М-ва. Нар. Просвещения.

19. 415869 Лавровский Н.А. Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета / Н.А.Лавровский  // Журнал Министерства народного просвещения. Ч.CLIX. Отд.2. 1872. С.197247. Оттиск.

20. Лащенков Н.А. Василий Назарьевич Каразин / Н.А.Лащенков // Харьковский сборник. Х., 1887. Вып. 1. С.5364.

21. 4184 По поводу предшествующих статей о В.Н.Каразине // Харьковский сборник. 1887. Вып. 1. С.7071.

22. 822122 Слюсарский А.Г. Василий Назарович Каразин / А.Г.Слюсарский. Х.: Харьк. кн.-газ. изд-во, 1952. 68 с.

23. 761987 Слюсарский А.Г. В.Н.Каразин, его научная и общественная деятельность / А.Г.Слюсарский. Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1955. 157 с.

24 492455 Слюсарський А.Г. Суспільно-економічні погляди В.Н.Каразіна / А.Г.Слюсарський // Нариси з історії економічної думки на Україні. К., 1956. С.117133

25. 58956 Тихий Н.И. В.Н.Каразин: Его жизнь и общественная деятельность / Н.И.Тихий. К.: Тип. Император. ун-та Св. Владимира, 1905. 302 с.

26. 44688 Тихий Н. В.Н.Каразин, виновник учреждения университета в Харькове: по поводу брошюры г.И-ва: "В.Н.Каразин, мнимый основатель Харьк. ун-та" / Н.Тихий. Х.: Паровая тип. и литогр. М.Зильберберга, 1905. 80 с.

27. 862925 Хотинский Е.С. Василий Назарович Каразин естество-испытатель и технолог / Е.С.Хотинский // Из истории отечественной химии. Х., 1952. С.209224.

28. 4184 Ярославский В.И. Еще о В.Н.Каразине (Из воспоминаний) / В.И.Ярославский // Харьковский сборник. 1887. Вып.1. С.6569.