/ / назад     
Квітень
Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навч. посіб. / Є. І. Сенько. — К. : Знання, 2012. — 487 с.

У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід з організації, планування й управління на державних підприємствах лісового та комунальних підприємствах садово-паркового господарств. Подано характеристику цих підприємств, їх склад і структуру, організацію виробничого процесу.
Зусин, В.Я., Николаенко, B.B. Футбольная этика и эти-3-95 кет [Текст]: учеб. пособ./ Авт. Зусин В. Я., Николаенко В.В./ - Мариуполь: Издательство «Рената», 2012. -286 с: ил.

В книге дана информация об истории футбола, Правилах игры, утвержденных ФИФА, этике футболистов, арбитров и болельщиков.
Показано, как правильно знакомиться, приветствовать друг друга, принимать гостей, как вести себя на стадионе и за его пределами - в театре, музее, ресторане, транспорте и других общественных местах.
Прокопенко O.B. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / О.В. Прокопенко. — К.: Знання, 2012. — 319 с.

Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. У практикумі наведено аналітичні та графічні вправи, тести, кросворди, практичні завдання і зразки розв'язання найбільш складних завдань.
Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К.: Ред. журн. «Право України», 2011. — Дод. до журн. «Право України».
Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. — 2011. — Кн. 1.-1164 с.

У виданні публікуються нові переклади українською мовою рішень Єврпейського суду з прав людини із застосування ст. 2 Європейської конвенції з прав людини, а також коментарі загального характеру щодо права на життя й у зв'язку з рішеннями цього Суду. Висвітлюються актуальні питання діяльності Суду.
Конопляста СЮ. Логопсихологія : навч. посіб. / СЮ. Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. М.К. Шеремет. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2012. — 293 с.

У посібнику розкриваються науково-теоретичні та методологічні засади логопсихології як самостійної галузі спеціаль-ної психології з урахуванням сучасних досягнень психолінгвістики, нейропсихології, спеціальної психології, логопедії. Обґрунтовуються закономірності психічного розвитку нормальної дитини і дитини, яка має патологію.
Гісем О.В. Історія України. Довідник + тести. Повний повторюваль¬ний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. -4-те видання, доповнене та перероблене / Олександр Гісем. — Кам'я-нець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. — 612 с.

Матеріал довідника сформовано відповідно до програми з історії України для загальноосітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України та програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.
Гігієна праці: підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл.-кор. НАМН України, проф. О.П. Яворовського. — К. : ВСВ «Медицина», 2011. — 904 с.
 
Підручник підготовлено фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Інституту медицини праці НАМН України та інших провідних медичних навчальних закладів та установ України.
Куриліна O.B. Українська мова та література. Довідник. Збірник завдань у тестовій формі / О.В. Куриліна, Г.І. Земляна. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. - 654 с.

Матеріал збірника укладено відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та літератури і програми зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Гроші України / Р.М.Шуст, А.Л.Крижанівський О.П.Целуйко, В.Є.Швець, О.Д.Вовчак, З.М.Комаринська; Національний банк України. - К. - 2011. - 503 с. Словник в картинках: ілюстрований словник англійською, німецькою, українською та російською мовами з розмовникам/ укл. О. Мазур, О. Єрошенко. - Донецьк: TOB «Глорія Трейд», 2012 - 112 с.:іл.

Ця книга - сучасна методика швидкого оволодіння навичками англійської та німецкоїмов. 60 різних тем і понад 7000 слів, розміщених у цьому виданні, дадуть вам змогу швидко поповнити словниковий запас. Візуальне сприйняття предметів у кожній темі зробить процес вивчення слів легким і ефективним. 

вгору