Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку

2017

Службове право : витоки, сучасність та перспективи розвитку [Текст]: колективна монографія / [Н. О. Армаш, Ю. А. Берлач, Ю. П. Битяк та ін.]; за ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова; Наук.-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самовряд. Нац. акад. прав. наук України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя: Гельветика, 2017. - 328 с.

К2-193247

У колективній монографії в систематизованому вигляді розглядаються актуальні питання правового статусу різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання