Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку

2017

Службове право : витоки, сучасність та перспективи розвитку [Текст]: колективна монографія / [Н. О. Армаш, Ю. А. Берлач, Ю. П. Битяк та ін.]; за ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова; Наук.-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самовряд. Нац. акад. прав. наук України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя: Гельветика, 2017. - 328 с.

К2-193247

У колективній монографії в систематизованому вигляді розглядаються актуальні питання правового статусу різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання