Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка

2017

Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка [Текст]: монографія / С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнев та ін.; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. - Київ: Ніка-Центр, 2016. - 175 с.: іл.

К2-193449

Асиміляційний потенціал геологічного середовища є унікальним природним ресурсом, який вимагає кількісного, якісного і вартісного визначення. У сучасний період спостерігаються його значні порушення, особливо у гірничодобувних районах і на території бойових дій на сході України. У монографії наведені концептуальні підходи щодо його оцінки та застосування для поліпшення екологічного стану територій і сталого розвитку країни.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання