Муштрук Михайло Михайлович

Глибинна переробка жирів у біопродукти

2017

Муштрук М. М. Глибинна переробка жирів у біопродукти [Текст]: монографія / М. М. Муштрук, Ю. Г. Сухенко, Ю. І. Бойко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: Компринт, 2017. - 463 с.: іл.

К2-193454

В монографії наведені традиційні та інноваційні технології виробництва дизельного біопалива, теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені напрямки удосконалення процесу виробництва рідкого біопалива з рослинних жирів, жировмісних відходів харчових виробництв і продукції тваринництва та використання побічних продуктів виробництва палив в народному господарстві, що надає можливість забезпечити показники якості біопалива за ДСТУ 6081:2009 та EN 14214:2003 та організувати безвідходну переробку жирів. Встановлено вплив конструктивних параметрів обладнання і технологічних чинників на ступінь перетворення жирів і жировмісних відходів у дизельне біопаливо. Подані математичні моделі перетворення жирів і жировмісних відходів у дизельне біопаливо та доведено доцільність її застосування при проектуванні технологічних реакторів.

Запропоновані шляхи використання побічних продуктів процесів синтезу біопалив для змащувально-охолоджувальних рідин, мастил, кормів і добрив.

Книга призначена для працівників харчової і переробних галузей АПК, викладачів, наукових співробітників і студентів ВНЗ і всіх зацікавлених у використанні альтернативних носіїв.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання