Муштрук Михайло Михайлович

Глибинна переробка жирів у біопродукти

2017

Муштрук М. М. Глибинна переробка жирів у біопродукти [Текст]: монографія / М. М. Муштрук, Ю. Г. Сухенко, Ю. І. Бойко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: Компринт, 2017. - 463 с.: іл.

К2-193454

В монографії наведені традиційні та інноваційні технології виробництва дизельного біопалива, теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені напрямки удосконалення процесу виробництва рідкого біопалива з рослинних жирів, жировмісних відходів харчових виробництв і продукції тваринництва та використання побічних продуктів виробництва палив в народному господарстві, що надає можливість забезпечити показники якості біопалива за ДСТУ 6081:2009 та EN 14214:2003 та організувати безвідходну переробку жирів. Встановлено вплив конструктивних параметрів обладнання і технологічних чинників на ступінь перетворення жирів і жировмісних відходів у дизельне біопаливо. Подані математичні моделі перетворення жирів і жировмісних відходів у дизельне біопаливо та доведено доцільність її застосування при проектуванні технологічних реакторів.

Запропоновані шляхи використання побічних продуктів процесів синтезу біопалив для змащувально-охолоджувальних рідин, мастил, кормів і добрив.

Книга призначена для працівників харчової і переробних галузей АПК, викладачів, наукових співробітників і студентів ВНЗ і всіх зацікавлених у використанні альтернативних носіїв.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання