Шиманська Катерина Володимирівна

Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій: регіональний вимір

2017

Шиманська К. В. Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій: регіональний вимір [Текст]: монографія / К. В. Шиманська; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2017. - 587 с.: іл.

К2-193442

Монографію присвячено розробці теорії та методології дослідження проблем міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій. Окрему увагу приділено питанням ідентифікації системи детермінантів міграції людських ресурсів у їх взаємозв'язку з геоекономічними ризиками, а також вивченню стратифікаційного виміру економіко-соціальних наслідків участі країни у процесах міжнародної міграції. Вивчено

питання інституціоналізації регулювання міжнародних міграційних потоків на глобальному, регіональному та національному рівні з визначенням особливостей регіональних міграційних політик окремих інтеграційних об'єднань. Розроблено інституційну модель регіональної міграційної політики інтеграційних об'єднань як фактору геоекономічних трансформацій.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку світового

господарства та міжнародних економічних відносин.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Bolitho Rod
Мандибура Віктор Омелянович
Чорномаз В'ячеслав Анатолійович
Долінський Леонід Борисович
Ваврух Маркіян Васильович
Герасименко Олександр Іванович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання