Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

2017

Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. Н. М. Носкіна [та ін.] ; редкол. О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 981, [2] с. - ISBN 978-966-02-877-9

К4-26163

Каталог «Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 6216 бібліографічних описів, з них - 4343 газети різного типу: республіканські, обласні, міські, районні та низові (фабрично-заводські, шахтні, освітянські, будівельні та ін.). У каталозі вперше описано колгоспні багатотиражки. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки.
Також буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури.
Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у січні 2018

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання