Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України

2017

Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України : засади визначення, оцінки та шляхи подолання [Електронний ресурс] : [монографія] / [Бутенко А. І., Карпінська Г. В., Шлафман Н. Л. та ін.] ; за наук. ред. А. І. Бутенко, Г. В. Карпінської ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Електрон. текстові дані. - Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень, 2017. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

 

Останні надходження

Веллман Франсис
Мицик Вадим Федорович
Васильєв Олексій
Эриксон Эдвард
Тесла Никола
Корнев Андрей Юрьевич
Волощенко Станіслав
Ґодін Сет
В'ятрович Володимир Михайлович
Сазерленд Джефф
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання