Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України

2017

Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України : засади визначення, оцінки та шляхи подолання [Електронний ресурс] : [монографія] / [Бутенко А. І., Карпінська Г. В., Шлафман Н. Л. та ін.] ; за наук. ред. А. І. Бутенко, Г. В. Карпінської ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Електрон. текстові дані. - Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень, 2017. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

Х3-3581

Фонд залу електронних документів
Надійшло у січні 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання