Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України

2017

Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України : засади визначення, оцінки та шляхи подолання [Електронний ресурс] : [монографія] / [Бутенко А. І., Карпінська Г. В., Шлафман Н. Л. та ін.] ; за наук. ред. А. І. Бутенко, Г. В. Карпінської ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Електрон. текстові дані. - Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень, 2017. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

 

Останні надходження

Martynyshyn, Natalia
Штифурак Віра Євгенівна
Гілл Наполеон
Романенко Сергій Миколайович
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання