Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України

2017

Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України : засади визначення, оцінки та шляхи подолання [Електронний ресурс] : [монографія] / [Бутенко А. І., Карпінська Г. В., Шлафман Н. Л. та ін.] ; за наук. ред. А. І. Бутенко, Г. В. Карпінської ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Електрон. текстові дані. - Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень, 2017. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання