Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства

2017

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства [Текст]: бібліограф. покаж. (2007-2016) / Нац. іст. б-ка України; [упоряд.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич; ред. О. В. Михайлова]. - Київ: НАКККіМ, 2017. - 192 с.

К2-193841

Бібліографічний покажчик „Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства'', який створений на основі однойменної електронної бази даних Національної історичної бібліотеки України, містить інформацію про опубліковані в 2007-2016 рр. книги, автореферати дисертацій, рецензії, статті з наукових збірників, періодичних та продовжуваних видань, що за своїм змістом відповідають проблематиці даного посібника.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у січні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання