Мазур Наталія Анатоліївна

Управління змінами

2017

Мазур Н. А. Управління змінами [Текст]: навч. посіб. / Мазур Н. А., Семенець І. В. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський: Друкарня Рута, 2017. - 165 с.

К2-193879

Навчальний посібник призначений для вивчення проблем управління змінами в організаціях у сучасних умовах. Посібник містить теоретичний матеріал за темами, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, рекомендовані літературні джерела за кожною темою, глосарій. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти і викладачів ВНЗ. Посібник буде корисним і для практиків, які вирішують питання управління змінами.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання