Мазур Наталія Анатоліївна

Управління змінами

2017

Мазур Н. А. Управління змінами [Текст]: навч. посіб. / Мазур Н. А., Семенець І. В. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський: Друкарня Рута, 2017. - 165 с.

К2-193879

Навчальний посібник призначений для вивчення проблем управління змінами в організаціях у сучасних умовах. Посібник містить теоретичний матеріал за темами, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, рекомендовані літературні джерела за кожною темою, глосарій. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти і викладачів ВНЗ. Посібник буде корисним і для практиків, які вирішують питання управління змінами.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання