Романенко Сергій Миколайович

Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації

2016

Романенко С. М. Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. ''Кібербезпека'' / С. М. Романенко, В. П. Дмитренко, Л. М. Карпуков; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 282 с.

К2-193913

Розглянуто основні поняття і закони класичної електродинаміки, методи аналізу і синтезу електричних кіл з розподіленими параметрами, базові принципи формування і випромінення електромагнітних хвиль., наведено приклади випромінювальних структур для формування хвиль з різними видами поляризації. Проведено аналіз властивостей деяких метасередовищ та викладено основні принципи побудови нелінійних локаторів. Посібник містить велику кількість ілюстрацій, прикладів вирішення типових задач, задачі для самостійного вирішення та запитання для самоперевірки і контролю засвоєння знань за кожною розглядуваною темою.

Призначено для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки «Кібербезпека», а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за напрямом підготовки «Радіотехніка і телекомунікації».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Martynyshyn, Natalia
Штифурак Віра Євгенівна
Гілл Наполеон
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
Черемський Костянтин Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання