Просторова економіка та екологія

2017

Просторова економіка та екологія [Текст]: навч. посіб. / О. М. Ткачук та ін. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 236 с.

К2-193885

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи просторової економіки і територіального розвитку, просторова та галузева структура господарського комплексу України; визначаються напрямки ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів. Особлива увага приділяється принципам раціонального природокористування та охороні навколишнього середовища, понятійному апарату з екологічного управління, а також трансформаційним процесам у просторовій економіці.

Розрахований на здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів та тих, хто цікавиться просторовою економікою.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання