Просторова економіка та екологія

2017

Просторова економіка та екологія [Текст]: навч. посіб. / О. М. Ткачук та ін. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 236 с.

К2-193885

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи просторової економіки і територіального розвитку, просторова та галузева структура господарського комплексу України; визначаються напрямки ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів. Особлива увага приділяється принципам раціонального природокористування та охороні навколишнього середовища, понятійному апарату з екологічного управління, а також трансформаційним процесам у просторовій економіці.

Розрахований на здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів та тих, хто цікавиться просторовою економікою.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання