Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби

2017

Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби [Електронний ресурс] : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Всеукр. асоц. практикуючих психологів ; [авт.-упоряд. : В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова та ін. ; за заг. ред. В. Г. Панка]. - Електрон. текстові дані. - Київ : УНМЦ практ. психології і соц. роботи, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument ; pdf формат.

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання