Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби

2017

Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби [Електронний ресурс] : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Всеукр. асоц. практикуючих психологів ; [авт.-упоряд. : В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова та ін. ; за заг. ред. В. Г. Панка]. - Електрон. текстові дані. - Київ : УНМЦ практ. психології і соц. роботи, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument ; pdf формат.

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання