Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби

2017

Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби [Електронний ресурс] : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Всеукр. асоц. практикуючих психологів ; [авт.-упоряд. : В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова та ін. ; за заг. ред. В. Г. Панка]. - Електрон. текстові дані. - Київ : УНМЦ практ. психології і соц. роботи, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument ; pdf формат.

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання