Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці

2017

Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 19 жовт. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument ; pdf формат.

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання