Хрящевська, Людмила Михайлівна

Етнологія України : теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки

2017

Хрящевська, Людмила Михайлівна.
Етнологія України : теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. М. Хрящевська ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права. - Наук. електрон. вид. комбінованого використання. - Електрон. текстові дані. - Миколаїв : Гельветика, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Word 2010

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання