Ківалов Сергій Васильович

Нариси морської доктрини України

2017

Ківалов С. В. Нариси морської доктрини України [Текст]: монографія / С. В. Ківалов; Нац. ун-т ''Одес. юрид. акад.''. - Одеса: Гельветика, 2017. - 232 с.: портр. - Бібліогр.: с. 154-174 та в підрядк. прим.

К2-194312

Монографію присвячено висвітленню генези морського права та морського законодавства України, їх сучасного стану та перспектив модернізації. Пропонуються шляхи вирішення нагальних проблем вітчизняної морської галузі: утворення вільної економічної зони в Одеському регіоні, портових зборів, управління морськими портами тощо.

Призначена для юристів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання