Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець XIX - початок XXI ст.)

Шевченко Олена Олександрівна

Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець XIX - початок XXI ст.)

2017

Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець XIX - початок XXI ст.) [Текст]: монографія / О. О. Шевченко; Держ. вищ. навч. закл. ''Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана''. - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 302 с.: іл.

К2-194297

Монографію присвячено критичному висвітленню теоретико-методологічних засад дослідження еволюції господарської системи у світовій економічній думці Проаналізовано погляди й підходи до означеної проблеми, доведено, що розкриття сутнісних моментів еволюції господарських систем, її періодизації можливе лише на підґрунті методології некласичної науки. Розкрито процес становлення та еволюції господарських систем в частині конкретно-історичних особливостей розвитку. Проведено аналіз найважливіших економічних концепцій господарських систем, сформованих в межах основних та альтернативних течій світової економічної думки: німецької історичної школи, неокласики, кейнсіанства, монетаризму тощо. Показано багатогранність досліджень проблем еволюції господарської системи сучасною економічною наукою: створення теоретичних концепцій та розробка практичних рекомендацій щодо економічної політики, новації в методології аналізу, прогностичних висновках тощо. Представлено авторський погляд на модель національної господарської системи України, шляхи її формування та наукового осмислення в економічній думці кінця ХХ - початку XXI ст.

Монографія може бути корисною як теоретикам, так і практикам, які зацікавлені економічною проблематикою ринкових перетворень в сучасних умовах господарювання.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання