Біляшівський Микола Федотович

Українське народне мистецтво

2017

Біляшівський М. Ф. Українське народне мистецтво [Текст] = The Peasant Art of Ukraine / Микола Біляшівський; [упоряд. О. О. Савчук]; Нац. худож. музей України та ін. - Харків: Савчук О. О., 2017. - 167 с.: іл., портр. - У надзаг. також: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр укр. студій ім. Д. І. Багалія. - Парал.: укр., англ. - З автографом упоряд., вид. О. О. Савчук.

К5-27033

Це видання є першим українським перекладом англомовної праці видатного українського науковця та музейника Миколи Федотовича Біляшівского (1867-1926), що вийшла в Лондоні 1912 року у видавництві часопису «The Studio». Книгу доповнено унікальними світлинами етнографічного характеру кін. ХІХ - поч. ХХ ст. з колекції Національного художнього музею України (ДАФ НХМУ, ф. 33).

Видання приурочено 150-Аіттю від дня народження М. Ф. Біляшівського.

This edition is the first Ukrainian translation of the English study by the famous Ukrainian scientist and museum worker Mykola Biliashivskyi (1867— 1926), which was originally published by The Studio art journal in London in 1912. The book is supplemented by exclusive ethnographic photographs of the late 19th and early 20th century from the collection of the National Art Museum of Ukraine (fund no. 55).

The edition is dedicated to Mykola Biliashivskyi’s 150th birth anniversary.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання