Біляшівський Микола Федотович

Українське народне мистецтво

2017

Біляшівський М. Ф. Українське народне мистецтво [Текст] = The Peasant Art of Ukraine / Микола Біляшівський; [упоряд. О. О. Савчук]; Нац. худож. музей України та ін. - Харків: Савчук О. О., 2017. - 167 с.: іл., портр. - У надзаг. також: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр укр. студій ім. Д. І. Багалія. - Парал.: укр., англ. - З автографом упоряд., вид. О. О. Савчук.

К5-27033

Це видання є першим українським перекладом англомовної праці видатного українського науковця та музейника Миколи Федотовича Біляшівского (1867-1926), що вийшла в Лондоні 1912 року у видавництві часопису «The Studio». Книгу доповнено унікальними світлинами етнографічного характеру кін. ХІХ - поч. ХХ ст. з колекції Національного художнього музею України (ДАФ НХМУ, ф. 33).

Видання приурочено 150-Аіттю від дня народження М. Ф. Біляшівського.

This edition is the first Ukrainian translation of the English study by the famous Ukrainian scientist and museum worker Mykola Biliashivskyi (1867— 1926), which was originally published by The Studio art journal in London in 1912. The book is supplemented by exclusive ethnographic photographs of the late 19th and early 20th century from the collection of the National Art Museum of Ukraine (fund no. 55).

The edition is dedicated to Mykola Biliashivskyi’s 150th birth anniversary.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання