Герасименко Олександр Іванович

Судова медицина

2017

Герасименко О. І. Судова медицина [Текст]: підручник / Герасименко О. І., Герасименко К. О., Антонов А. Г.; за заг. ред. О. І. Герасименка; Донец. нац. мед. ун-т. - 4-те вид., переробл. та доп. - Київ: Заславський О. Ю., 2017. - 463 с.: іл.

К2-194522

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо. Розглянуто питання дослідження та експертизи речових доказів із слідами біологічного походження та типові помилки судово-медичних експертів. Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів. Питання законодавчого регулювання судово-медичної експертної діяльності надані на сучасному рівні. Підручник є зручним для використання студентами юридичного напрямку, оскільки розставлені акценти щодо використання судово-медичних даних працівниками органів внутрішніх справ, слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури. Одночасно навчальний матеріал надано в повному обсязі відповідно до навчальних про¬грам, за якими навчаються студенти вищих медичних навчальних закладів. Видання розраховане на студентів вищих медичних та юридичних навчальних закладів, лікарів-інтернів галузі «судово-медична експертиза», судово-медичних експертів, лікарів та юристів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання