Мова С++ в програмуванні та комп

Мова С++ в програмуванні та комп'ютерних науках

2017

Мова С++ в програмуванні та комп'ютерних науках [Текст]: навч. посіб. з курсів ''Основи програмування'', ''Алгоритмізація та програмування'' / В. Ю. Воловщиков [та ін.]; під ред. Годлевського М. Д.; Нац. техн. ун-т ''Харків. політехн. ін-т''. - Харків: Мезіна В. В., 2017. - 279 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 270-273. - Предм. покажч.: С. 274-279.

К2-194507

Розглянуто основні базові конструкції мови програмування С++ та проілюстровано їх зв’язок із ключовими конструкціями діаграми діяльності, що рекомендована до проектування схеми вирішення задач. Містить низку практичних завдань та контрольних питань, кожне з яких присвячено конкретній темі.

Призначено для студентів початкових курсів спеціальностей “Комп’ютерні науки” та “Програмна інженерія”.

The basic programming language С++ constructs are considered and their connection with activity diagram key structures that are recommended to the solving problems design schemes is shown . The manual contains a series of practical exercises and test questions, each dedicated to a specific topic.

It is intended for the first-year students of “Computer science” and “Software engineering” specialties.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
Балаґе, Ґільєм
Каппелер, Андреас
Плохій, Сергій Миколайович
Гіґз, Ліз Кертіс
Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання