Мова С++ в програмуванні та комп

Мова С++ в програмуванні та комп'ютерних науках

2017

Мова С++ в програмуванні та комп'ютерних науках [Текст]: навч. посіб. з курсів ''Основи програмування'', ''Алгоритмізація та програмування'' / В. Ю. Воловщиков [та ін.]; під ред. Годлевського М. Д.; Нац. техн. ун-т ''Харків. політехн. ін-т''. - Харків: Мезіна В. В., 2017. - 279 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 270-273. - Предм. покажч.: С. 274-279.

К2-194507

Розглянуто основні базові конструкції мови програмування С++ та проілюстровано їх зв’язок із ключовими конструкціями діаграми діяльності, що рекомендована до проектування схеми вирішення задач. Містить низку практичних завдань та контрольних питань, кожне з яких присвячено конкретній темі.

Призначено для студентів початкових курсів спеціальностей “Комп’ютерні науки” та “Програмна інженерія”.

The basic programming language С++ constructs are considered and their connection with activity diagram key structures that are recommended to the solving problems design schemes is shown . The manual contains a series of practical exercises and test questions, each dedicated to a specific topic.

It is intended for the first-year students of “Computer science” and “Software engineering” specialties.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання