Ваврух Маркіян Васильович

Базисний підхід в теорії багатоелектронних систем

2017

Ваврух М. В. Базисний підхід в теорії багатоелектронних систем [Текст]: [монографія] / Маркія Ваврух, Петро Костробій, Богдан Маркович; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Растр-7, 2017. - 509 с.: іл.

К4-26361

У монографії викладено основи створеного авторами базисного підходу у квантовій статистичній теорії багаточастинкових систем, що є перенормованою теорією збурень, сформульованою в термінах n-частинкових кореляційних функцій в імпульсно-частотному представленні деяких простіших базисних систем в ролі яких найчастіше фігурує модель невзаємодіючих вироджених електронів. На основі базисного підходу досліджено енергетичні, структурні та діелектричні характеристики моделі нерелятивістської електронної рідини в різних областях неідеальності побудовано послідовну теорію поправки на локальне поле цієї моделі та споріднених моделей, а також розвинуто узагальнення концепції локального поля. Базисний підхід використано для статистичного опису металевого стану речовини в рамках електрон-іонних моделей металів, зокрема, за наявності поверхні поділу «метал-вакуум».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Потанина Ирина Сергеевна
Коваленко Артем Володимирович
Онищук Н. В.
Далай Лама XIV (1935- )
Сокуренко Валерій Васильович
Кравчук Ігор Святославович
Вілан Чарльз
Ткачук Ганна Юріївна
Ісмайлов Карен Юрійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання