Ваврух Маркіян Васильович

Базисний підхід в теорії багатоелектронних систем

2017

Ваврух М. В. Базисний підхід в теорії багатоелектронних систем [Текст]: [монографія] / Маркія Ваврух, Петро Костробій, Богдан Маркович; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Растр-7, 2017. - 509 с.: іл.

К4-26361

У монографії викладено основи створеного авторами базисного підходу у квантовій статистичній теорії багаточастинкових систем, що є перенормованою теорією збурень, сформульованою в термінах n-частинкових кореляційних функцій в імпульсно-частотному представленні деяких простіших базисних систем в ролі яких найчастіше фігурує модель невзаємодіючих вироджених електронів. На основі базисного підходу досліджено енергетичні, структурні та діелектричні характеристики моделі нерелятивістської електронної рідини в різних областях неідеальності побудовано послідовну теорію поправки на локальне поле цієї моделі та споріднених моделей, а також розвинуто узагальнення концепції локального поля. Базисний підхід використано для статистичного опису металевого стану речовини в рамках електрон-іонних моделей металів, зокрема, за наявності поверхні поділу «метал-вакуум».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання