Долінський Леонід Борисович

Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань

2017Долінський, Леонід Борисович.

Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань [Текст] : монографія / Л. Б. Долінський ; Держ. вищ. навч. закл. ''Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана''. - Київ : КНЕУ, 2017. - 551 с. : іл.

К2-194634

Розглянуто питання економіко-математичного моделювання ризику боргових зобов’язань. Розбудовано методи та моделі оцінювання надійності позичальників і кредитного ризику боргових інструментів. Запропоновано підхід, у межах якого аналіз ефективності кредитно-інвестиційних операцій враховує не лише норми дохідності та строки окупності, але й ризикованість відповідних капіталовкладень. Показано методи та моделі врахування премій (компенсацій) за ризики у ставках дохідності фінансових інструментів.

Уточнено моделі оцінювання вартості та дохідності боргових цінних паперів з урахуванням імовірностей дефолту та сподіваних збитків у разі дефолту.

Монографію призначено для науковців, аспірантів і викладачів, а також фахівців- практиків фінансового ринку, які вивчають нетривіальні питання оцінювання та управління ризиками у кредитно-інвестиційній діяльності.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання