Долінський Леонід Борисович

Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань

2017Долінський, Леонід Борисович.

Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань [Текст] : монографія / Л. Б. Долінський ; Держ. вищ. навч. закл. ''Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана''. - Київ : КНЕУ, 2017. - 551 с. : іл.

К2-194634

Розглянуто питання економіко-математичного моделювання ризику боргових зобов’язань. Розбудовано методи та моделі оцінювання надійності позичальників і кредитного ризику боргових інструментів. Запропоновано підхід, у межах якого аналіз ефективності кредитно-інвестиційних операцій враховує не лише норми дохідності та строки окупності, але й ризикованість відповідних капіталовкладень. Показано методи та моделі врахування премій (компенсацій) за ризики у ставках дохідності фінансових інструментів.

Уточнено моделі оцінювання вартості та дохідності боргових цінних паперів з урахуванням імовірностей дефолту та сподіваних збитків у разі дефолту.

Монографію призначено для науковців, аспірантів і викладачів, а також фахівців- практиків фінансового ринку, які вивчають нетривіальні питання оцінювання та управління ризиками у кредитно-інвестиційній діяльності.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання