Література та ідеологія

2017

Література та ідеологія [Текст]: колектив. монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін.; наук. ред., упоряд. В. П. Моренець]; Нац. ун-т ''Києво-Могилян. акад.''. - Київ: НаУКМА, 2017. - 482 с. - Бібліогр. наприкінці глав.

К2-194637

Колективну монографію підготовлено в рамках виконання наукового проекту «Література та ідеологія в українській гуманітарній думці ХХ - ХХІ століть» (реєстраційний номер в Укр ІНТЕІ: 0115U000388).

У колективній монографії здійснюється багатоаспектне міждисциплінарне дослідження взаємодії художньої творчості й твору літературного мистецтва з ідеологіями, що формують суспільні та культурні практики, через аналіз української літератури у компаративному зіставленні з відповідними явищами інших національних літератур.

Виокремлюються науково значущі концепції аналізу ідеологій, визначаються та ґрунтовно аналізуються складові теорії ідеології XVIII-XXI ст.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання