Література та ідеологія

2017

Література та ідеологія [Текст]: колектив. монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін.; наук. ред., упоряд. В. П. Моренець]; Нац. ун-т ''Києво-Могилян. акад.''. - Київ: НаУКМА, 2017. - 482 с. - Бібліогр. наприкінці глав.

К2-194637

Колективну монографію підготовлено в рамках виконання наукового проекту «Література та ідеологія в українській гуманітарній думці ХХ - ХХІ століть» (реєстраційний номер в Укр ІНТЕІ: 0115U000388).

У колективній монографії здійснюється багатоаспектне міждисциплінарне дослідження взаємодії художньої творчості й твору літературного мистецтва з ідеологіями, що формують суспільні та культурні практики, через аналіз української літератури у компаративному зіставленні з відповідними явищами інших національних літератур.

Виокремлюються науково значущі концепції аналізу ідеологій, визначаються та ґрунтовно аналізуються складові теорії ідеології XVIII-XXI ст.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання