Література та ідеологія

2017

Література та ідеологія [Текст]: колектив. монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін.; наук. ред., упоряд. В. П. Моренець]; Нац. ун-т ''Києво-Могилян. акад.''. - Київ: НаУКМА, 2017. - 482 с. - Бібліогр. наприкінці глав.

К2-194637

Колективну монографію підготовлено в рамках виконання наукового проекту «Література та ідеологія в українській гуманітарній думці ХХ - ХХІ століть» (реєстраційний номер в Укр ІНТЕІ: 0115U000388).

У колективній монографії здійснюється багатоаспектне міждисциплінарне дослідження взаємодії художньої творчості й твору літературного мистецтва з ідеологіями, що формують суспільні та культурні практики, через аналіз української літератури у компаративному зіставленні з відповідними явищами інших національних літератур.

Виокремлюються науково значущі концепції аналізу ідеологій, визначаються та ґрунтовно аналізуються складові теорії ідеології XVIII-XXI ст.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання