Мандибура Віктор Омелянович

Корупція: інституційна сутність та механізми подолання

2017

Мандибура В. О. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання [Текст]: монографія / В. О. Мандибура. - Київ: Парламентське вид-во, 2017. - 487 с.

К3-63577

У монографії розкривається сутність та структура корупції як інституту, що має антисуспільну спрямованість Проаналізовано основні чинники та соціально-економічні наслідки впливу корупції на економіку і суспільні відносини. Наведено характеристику об'єктів і суб'єктів корупції, розкрито особливості формування й соціально-економічні витоки існування аномальної корупційної налаштованості вітчизняної бюрократії та олігархії. Надано оцінку наявних чинників генерування та живлення інституту корупції. На засадах узагальнення світового досвіду (передусім США) запропоновано системні заходи і механізми подолання корупції та розкрито специфічні умови їх реалізації в Україні.

Розраховано на політиків, державних службовців, науковців, фахівців з питань боротьби з корупцією, а також на широкий загал чесних громадян, яким не байдужа подальша доля нашої держави.

The gist and the structure of corruption as an antisocial trend unfolds in this monograph. Main factors and social-economic consequences of corruption’s influence on economics and social relations are being analyzed. Characteristic of corruption objects and subjects is cited, peculiarities of forming and social-economic origins of abnormal corrupt alignment of domestic bureaucracy and oligarchy. Evaluation of the present origins of corruption institution’s generating and supply is provided. On the principles of global experience’s (primarily USA’s) generalization the systematic practices and mechanisms of corruption overcoming are offered and the specific realization conditions of those in Ukraine are provided.

3 повного або часткового відтворення матеріалів цієї публікації посилання на видання обов'язкове.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання