Документи Консультативної ради європейських суддів

2017

Документи Консультативної ради європейських суддів [Текст] = Documents of the Consultative Council of European Judges / Council of Europe; [упоряд. А. О. Кавакін]. - Офіц. вид.2-ге вид., допов. - Київ: Ін Юре, 2017. - 813 с. - Парал.: укр., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим.

К3-63592

Офіційне видання документів Консультативної ради європейських суддів містить Велику хартію суддів та дев'ятнадцять Висновків (2001-2016 роки), які надають розгорнутий опис стандартів Ради Європи стосовно функціонування та устрою судової влади, характеру відносин судової гілки влади 3 іншими гілками влади, адвокатами, прокурорами та суспільством у цілому.

«Документи Консультативної ради європейських суддів» друкуються двома мовами - англійською та українською. У разі виникнення питань стосовно інтерпретації певних положень Великої хартії суддів чи Висновків Консультативної ради європейських суддів слід звертатися до текстів, виданих офіційними мовами Ради Європи, якими є англійська і французька. Усі зазначені документи містяться у відкритому доступі он-лайн: wwwcoe.int/t/dghl/cooperation/ccje/.

Для суддів, представників законодавчої та виконавчої гілок влади, представників різних юридичних професій, викладачів та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання