Документи Консультативної ради європейських суддів

2017

Документи Консультативної ради європейських суддів [Текст] = Documents of the Consultative Council of European Judges / Council of Europe; [упоряд. А. О. Кавакін]. - Офіц. вид.2-ге вид., допов. - Київ: Ін Юре, 2017. - 813 с. - Парал.: укр., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим.

К3-63592

Офіційне видання документів Консультативної ради європейських суддів містить Велику хартію суддів та дев'ятнадцять Висновків (2001-2016 роки), які надають розгорнутий опис стандартів Ради Європи стосовно функціонування та устрою судової влади, характеру відносин судової гілки влади 3 іншими гілками влади, адвокатами, прокурорами та суспільством у цілому.

«Документи Консультативної ради європейських суддів» друкуються двома мовами - англійською та українською. У разі виникнення питань стосовно інтерпретації певних положень Великої хартії суддів чи Висновків Консультативної ради європейських суддів слід звертатися до текстів, виданих офіційними мовами Ради Європи, якими є англійська і французька. Усі зазначені документи містяться у відкритому доступі он-лайн: wwwcoe.int/t/dghl/cooperation/ccje/.

Для суддів, представників законодавчої та виконавчої гілок влади, представників різних юридичних професій, викладачів та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання