Гамалія Катерина Миколаївна

Архітектурно-урбаністичний канон в культурі від Давнього світу до Середньовіччя. Інформаційний потенціал жанру

2017

Гамалія К. М. Архітектурно-урбаністичний канон в культурі від Давнього світу до Середньовіччя. Інформаційний потенціал жанру [Текст]: [монографія] / Катерина Гамалія; [від. ред. А. О. Пучков]; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. - Київ: Фенікс, 2017. - 311 с.

К2-194871

У книзі вперше введено у мистецтвознавство поняття архітектурно-урбаністичного канону в широкому часопросторовому діапазоні художньої культури від давнини до Середньовіччя.

Архітектурно-урбаністичний канон визначено як відносно стійку матеріально організовану суму архітектурно-містобудівних форм, що ґрунтується на їхньому варіативному повторенні.

Складну діалектику дискретних форм існування локальних цивілізацій минувшини репрезентовано у контексті світового цивілізаційного процесу. У цьому сенсі архаїчне місто постає як просторова модель художньої картини світу, наділена здатністю до накопичення, збереження і трансляції інформації про себе, свою історію і потенційно-трансформативні можливості.

Показано, що архітектурно-урбаністичний канон у процесі трансформації в різні історичні періоди виступає у вигляді специфічних жанрових форм. Вперше до мистецтвознавчого трактування міського середовища включено розгляд особливостей садово-паркового мистецтва як складової формоутворення архітектурно-урбаністичного канону та запропоновано концепцію міста-саду як території «спасіння» від урбанізації.

Адресована фахівцям-мистецтвознавцям, культурологам і всім, хто цікавиться історією світової культури.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання