Гамалія Катерина Миколаївна

Архітектурно-урбаністичний канон в культурі від Давнього світу до Середньовіччя. Інформаційний потенціал жанру

2017

Гамалія К. М. Архітектурно-урбаністичний канон в культурі від Давнього світу до Середньовіччя. Інформаційний потенціал жанру [Текст]: [монографія] / Катерина Гамалія; [від. ред. А. О. Пучков]; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. - Київ: Фенікс, 2017. - 311 с.

К2-194871

У книзі вперше введено у мистецтвознавство поняття архітектурно-урбаністичного канону в широкому часопросторовому діапазоні художньої культури від давнини до Середньовіччя.

Архітектурно-урбаністичний канон визначено як відносно стійку матеріально організовану суму архітектурно-містобудівних форм, що ґрунтується на їхньому варіативному повторенні.

Складну діалектику дискретних форм існування локальних цивілізацій минувшини репрезентовано у контексті світового цивілізаційного процесу. У цьому сенсі архаїчне місто постає як просторова модель художньої картини світу, наділена здатністю до накопичення, збереження і трансляції інформації про себе, свою історію і потенційно-трансформативні можливості.

Показано, що архітектурно-урбаністичний канон у процесі трансформації в різні історичні періоди виступає у вигляді специфічних жанрових форм. Вперше до мистецтвознавчого трактування міського середовища включено розгляд особливостей садово-паркового мистецтва як складової формоутворення архітектурно-урбаністичного канону та запропоновано концепцію міста-саду як території «спасіння» від урбанізації.

Адресована фахівцям-мистецтвознавцям, культурологам і всім, хто цікавиться історією світової культури.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання