Швецова-Водка Галина Миколаївна

Загальне бібліографознавство

2018

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство [Текст]: навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 ''Інформ., бібл. та архів. справа'', спеціалізації ''Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.'' / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ: Кондор, 2018. - 202 с.

К2-194869

Посібник містить навчально-методичні матеріали, які допоможуть студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» в організації самостійної роботи з курсу: програму курсу, плани семінарських занять зі списками літератури до кожної теми, методичні рекомендації для виконання практичних робіт, поради з написання курсових робіт тощо.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання