Швецова-Водка Галина Миколаївна

Загальне бібліографознавство

2018

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство [Текст]: навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 ''Інформ., бібл. та архів. справа'', спеціалізації ''Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.'' / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ: Кондор, 2018. - 202 с.

К2-194869

Посібник містить навчально-методичні матеріали, які допоможуть студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» в організації самостійної роботи з курсу: програму курсу, плани семінарських занять зі списками літератури до кожної теми, методичні рекомендації для виконання практичних робіт, поради з написання курсових робіт тощо.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Потанина Ирина Сергеевна
Коваленко Артем Володимирович
Онищук Н. В.
Далай Лама XIV (1935- )
Сокуренко Валерій Васильович
Кравчук Ігор Святославович
Вілан Чарльз
Ткачук Ганна Юріївна
Ісмайлов Карен Юрійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання