Швецова-Водка Галина Миколаївна

Загальне бібліографознавство

2018

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство [Текст]: навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 ''Інформ., бібл. та архів. справа'', спеціалізації ''Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.'' / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ: Кондор, 2018. - 202 с.

К2-194869

Посібник містить навчально-методичні матеріали, які допоможуть студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» в організації самостійної роботи з курсу: програму курсу, плани семінарських занять зі списками літератури до кожної теми, методичні рекомендації для виконання практичних робіт, поради з написання курсових робіт тощо.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання