Харьковская область - энергия роста!

Харьковская область - энергия роста!

Харьковская область - энергия роста! [Электронный ресурс]: [материалы] / Харьков. регион. ком. по экон. реформам. - Электрон. текстовые дан. Электрон. дан. Электрон. граф. дан. - Харьков: Харьков. регион. ком. по экон. реформам, 201-. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. - Систем. вимоги: Windows XP и выше ; Firefox HTMLDocument; Media Player; JPEG; mp3.

Х3-3616

Фонд залу електронних документів
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання